maanantai 26. marraskuuta 2012

Järjestelmän kierteet 13 - Äitiysriski

Onko äidille tilaa? (21.8.2010)
Äitiysloma voi olla työnantajalle kallis. Vaikka sen hintaa toisinaan liioitellaan (esim. Taloussanomat: Vauva maksaa työnantajalle kymmeniä tuhansia euroja), hintaa syntyy työnantajan maksettavaksi jäävän palkan osalta, äitiysloman ja vanhempainvapaan aikana kertyvistä lomapäivistä, epävarmuudesta sekä mahdollisen sijaisen rekrytoinnista ja kouluttamisesta. Tämä johtaa siihen, että sopivassa elämäntilanteessa olevan naisen rekrytointi on odotusarvoisesti kalliimpaa, ja työnantaja voi valita kahdesta ehdokkaasta ennemmin sellaisen, jolla tätä riskiä ei ole tai jonka kohdalla riski on pienempi - eli esimerkiksi miehen.

Isommissa yrityksissä äitiysvapaiden merkitykseen voidaan suhtautua enemmän tilastollisesti, sillä erotus tasoittuu ison työtekijämäärän kesken. Tällöin esim. sijaistavan työvoiman palkkaamisen ei pitäisi muodostua merkittäväksi ongelmaksi. Pienimmissä yrityksissä riski voi kuitenkin olla hyvinkin suuri, sillä sijaisen palkkaaminen ei välttämättä ole taloudellisesti mahdollista. Lopputuloksena naisen voi olla vaikeampi työllistyä. Voiko ongelmaa välttää tai lieventää?


Näytä/piilota kierretaulukko
Kierteen kuvausVältetään "äitiysriskissä" olevien naisten palkkaamista. Seurauksena voi olla esimerkiksi muilta osin toiseksi tai kolmanneksi parhaan ehdokkaan valitseminen, naisen palkkaaminen matalammalla palkalla tai jopa yksinkertaisesti palkkaamatta jättäminen.
AukkoEi ole - Äitiysriski on vain tehokasta työn ja työntekijän kohtaamista vaikeuttava tekijä. Äitiysvapaisiin liittyy myös aukonkaltaisia ominaisuuksia, mutta niitä käsittelen sarjan seuraavassa osassa.
MutkaMelko suuri - Varsinkin pieni yritys voi jättää pätevimmät ehdokkaat huomioimatta, jos toteaa heillä olevan merkittävän äitiysriskin.
Merkitys yksilölleSuuri - Kysymys työllistymisen ja työllistymättä jäämisen välillä voi pahimmillaan olla yksilölle merkitykseltään valtava niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. 
Merkitys yhteiskunnalleMelko suuri - Aihe koskee monia henkilökohtaisesti. Lisäksi kysymys on yleisellä tasolla sukupuolten tasa-arvosta sekä työmarkkinoiden tehokkuudesta.
KorjattavuusVaikea - Ratkaisun tulee löytyä yhteiskunnan sopivasta osallistumisesta äitiysloman kustannuksiin sekä vastuun tasoittamisesta miehen ja naisen välillä. Moniulotteiseen kysymykseen ei ole olemassa täydellistä ratkaisua, vaan eri malleista löytyy helposti omat heikkoutensa. Kehittämisen varaa löytyy silti.
KokonaisälyttömyysPieni - melko pieni. Ongelma on merkitykseltään suuri, mutta parhaan mallin löytäminen ei ole helppoa. On yhteiskunnallisesti järkevää tukea äitiyttä palkallisten vapaiden muodossa, mutta siinäkin olisi omat ongelmansa, jos lasku lankeaisi 100-prosenttisesti yhteiskunnalle. Nykyinen käytäntö ei liene huono kompromissi.
Tuomio
Parannettavaa löytyy. Parannuksiin on pyrittävä, mutta oikeastaan parempaan päin ollaan jo menossa, sillä äitiysvapaiden ohella miehien oikeutta vapaisiin on kasvatettu, mikä osaltaan parantaa myös naisen asemaa.


Työnantajan äitiysriski on tähän asti käsittelemistäni kierteistä yhteiskunnallisesti merkittävimpiä. Sen korjaaminen on kuitenkin myös niistä haastavimpia, sillä taustalla piilee jotakin, mihin mikään laki ei voi ikinä vaikuttaa: ihmisen biologia. Parantamalla miesten oikeuksia vapaisiin on kuitenkin tasapainotettu riskiä miehen ja naisen työllistämisen välillä, ja siten samalla istutettu siemenet myös naisen aseman parantamiseen työmarkkinoilla. Kulttuurillinen muutos vaatii hieman lainsäädännön muutoksia pidemmän ajan, mutta suunta on oikea.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>maanantai 12. marraskuuta 2012

Pääomatulojen 30% ei ole palkkatulojen 30%

- Pääomatulot - 
Verottajan aarreaitta vai pelkkiä hiluja?
Joka vuosi verotietojen julkistuksen jälkeen moni ihmettelee sitä, kuinka pääomavero on pieni suhteessa jo tavallisenkin suuruisen ja erityisesti suuren palkkatulon verotukseen. Päivittely voi olla perusteltua, mutta järjestelmän kritiikille antaa enemmän pontta se, jos tehdään vertailu oikeiden lukujen välillä. Pääomatuloista puhuttaessa näkyvä veroprosentti on nimittäin vain harvoin verottajalle tuloista maksettu prosenttilukema. Vaikka verovelvollisen kaikki tulot tulisivat Suomen verottajalle käsiteltäväksi eikä ulkomaille tai sijoitusyhtiöiden taseisiin, 28% (tai tämän vuoden verotietoihin tuleva 30-32%) on hyvin harvoin suoraan palkkatulojen kanssa vertailukelpoinen totuus. Vertailukelpoisempi luku voi käytännössä olla tätä suurempi tai pienempi riippuen tilanteesta.

Todellisuudessa viime vuoden pääomatuloissa näkyvä 28% voi tarkoittaa ansiotuloihin verrattuna tulojen alkuperästä riippuen selvästi suurempaa lukua kuten esimerkiksi 46,72%, 46,67% tai 40,50%, mutta toisaalta myös matalempia lukuja kuten 26%, 22,4% tai 16,8%. Nämä luvut eivät ole tuulesta temmattuja, vaan pohjautuvat erilaisiin tilanteisiin vuoden 2011 verotuksessa. Mutta miten tämä näkyy käytännössä? Miten Wahlroosin kaltaisen vuodesta toiseen kärjessä tulokärjessä keikkuvan "28%" suhtautuu Passeli-studiosta tunnetun yrityksensä myyneen tilastojen huipulle kirinneen Heikki Taipaleen 28%:iin? Entäpä listaamattomasta yrityksestä tulonsa saavaan veronmaksajaan? Katsotaanpa:

 1. Wahlroosin ja muiden toistuvasti tilastojen kärjessä keikkuvien tienestit koostunevat enimmäkseen:
  • Listattujen yhtiöiden osingoista, joista henkilökohtainen vero on 0,7*28% eli 19,6%, mikä vastaa 26%:n yhteisöveron vaikutus huomioiden palkkatuloihin verrattuna prosenttilukemaa 40,5%. Vuodesta 2012 eteenpäin luku on käytännössä hieman suurempi n. 41,4%.
  • Tämä on toki edelleen vähemmän kuin suurista palkkatuloista, mutta huomattavasti enemmän kuin verotiedoissa näkyvä 28%.
 2. Heikki Taipaleen ja muiden yrityksensä myynnillä rikastuneiden veroprosentti lienee lähes poikkeuksetta tuota verotiedoissa näkyvää 28%:a pienempi:
  • Mikäli yritys on omistettu yli 10 vuotta, kauppahinnasta on hankintameno-olettaman ansiosta korkeintaan 60% veronalaista. Tämä tarkoittaa veroprosentin olevan alimmillaan vaivaiset 16,8% olettaen että yritykseen laitettu rahallinen panostus on alun perin ollut verrattain olematon.
  • Mikäli yritys on omistettu alle 10 vuotta, kauppahinta on korkeintaan 80-prosenttisesti veronalainen, jolloin todellinen veroprosentti voi alimmillaan jäädä 22,4%:ään. 
  • Mikäli oma investointi suhteessa myyntihintaan on yli 20% tai yli 40% yli kymmenen vuoden omistuksesta, jää veroprosentiksi puhdas pääomatulon veroprosentti eli 28%. Tällaiset tapaukset kohdistunevat enimmäkseen vain listattujen osakkeiden myynnistä koituneisiin tuloihin, eivätkä siten luultavasti muodosta kovin merkittävää osaa verotilastojen korkeatuloisimpien tuloista.
  • Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Taipaleen verotiedoissa näkyvä 32,8 miljoonaa verotettavaa euroa tarkoittaa sitä, että todellisuudessa hän luultavasti ansaitsi myynnistä noin 54,7 miljoonaa, mistä jää 16,8%:n verojen jälkeen taskuun mojovat 45,5 miljoonaa.
 3. Listaamattomista yrityksistä tulonsa saavat:
  • Maksavat pääomatuloistaan henkilökohtaisesti 0 euroa, mutta saavat nostaa sitä vain yrityksen taloudellisesta tilanteesta riippuvaisen summan. Käytännössä tämä tarkoittaa 26%:n vertailukelpoista prosenttia pääomatulojen osalta.
  • Mikäli tulot ylittivät 90 000 € (tai 2012 lähtien 60 000 €), lopputuotto on joka tapauksessa nostettava 70-prosenttisesti palkkatulona. Tämä tarkoittaa, että mikäli listaamattoman yrityksen tuotoilla keikkuu verotilastojen kärjessä, tuloista suurin osa on palkkatuloa, ja myös tilastoissa näkyvä veroprosentti siten melko suuri.
Yhteenvetona:
 • Yhteistä kaikille kolmelle on se, että todelliset tienestit ovat yleensä verotiedoissa näkyviä suuremmat. 
 • Palkkatuloon verrattavissa oleva veroprosentti on kuitenkin puolestaan kokonaisuutta ajatellen enimmäkseen tuota verotilastoissa näkyvää lukua suurempi. 
  • Verotiedoissa näkyviä lukemia ajatellen tätä korostaa omalta osaltaan se, että vaikka tappiot täysin perustellusti vähentävätkin maksettavan veron määrää, käsittääkseni ne eivät kuitenkaan vähennä verotiedoissa näkyvien tulojen määrää, mikä lienee syynä sille, että verotiedoissakin voi näkyä alle 28%:n olevia veroprosentteja myös suurituloisilla
  • Poikkeuksen tästä muodostavat yrityksensä myynnillä rikastuneet, jotka pääsevät monesti puolestaan verotuksessa halvemmalla.
Verotiedoissa näkyvä lukema ei siis kerro kovinkaan suoraan tulojen ja maksettujen verojen suhdetta.  Lisäksi on myös huomioitava, että nämä esimerkit ottavat huomioon ainoastaan Suomen verottajan silmien alla itselle tuloutetut tulot. Todelliset tulot voivat siten monella olla vielä suuremmat.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>maanantai 5. marraskuuta 2012

100 jutun poikkileikkaus

Tämä on 100. kirjoitus tässä blogissa. Vaikka vasta pari juttua sitten kirjoitin blogin kirjoittamista käsittelevän 3-vuotiskirjoituksen, jatkan vielä tämän jutun verran itsetutkiskelua kirjaamalla tähän pikaisen tarkastuksen siihen, mistä tämän blogin 100 juttua ovat koostuneet. Alla olevassa taulukossa on siitä jonkinlainen poikkileikkaus.

AihepiiriJuttujen lkmSelitys
Juttusarjat26Näistä:
- Järjestelmän kierteet 14
- Kehitysaskeleita 6
- Tyhjältä pöydältä 3
- Tehokkaat markkinat 3
Metablogitus7Olen ehkä tarpeettoman paljonkin kirjoitellut näitä blogin pitämistä käsitteleviä juttuja, mutta itsetutkiskelu voi olla joskus paikallaan, vaikka se ei kiinnostavaa luettavaa muille tarjoaisikaan.
EU 7Eurokriisi ja muu EU-politiikka on tarjonnut joitakin aiheita, joihin olen halunnut puuttua tässäkin blogissa.
Muut kotimaiset aiheet56Näistä suosituimpia, osittain toistensa kanssa risteäviä aihepiirejä:
 • Verotus 18 (tai 25 mukaanlukien juttusarjoissa olleet).
 • Asuminen 15 (tai 24 juttusarjojen jutut mukaanlukien).
  • Hitas 11 (tai 13 mukaanlukien juttusarjoissa olleet).
 • Politiikka (tai 10 mukaanlukien juttusarjoissa olleet)
 • Rikos 7
 • Sijoittaminen 5 (10 mukaanlukien juttusarjoissa olleet)
Muut4Sosiaalista mediaa,  maailman muuttumista, ympäristöä ja Kiinan nousua käsittelevät jutut.

Lokakuu olikin ensimmäinen kuukausi blogin perustamisen jälkeen, kun en kirjoittanut tähän blogiin ensimmäistäkään juttua. Ainoa yhteiskunnallinen kirjoitukseni oli kuun lopussa Uuden Suomen puolelle kirjoittamani huomio HS:n vaalikoneen omituisesta laskentakäytännöstä. Ehkä blogin kirjoitusaktiivisuus on tässä hieman laskemassa muiden harrastusten tieltä. 


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>tiistai 11. syyskuuta 2012

Vehviläisen hyvä veli

Mika Vehviläinen vapautui sitten asuntojupakkaan liittyviltä lahjontasyytteiltä (kts. Vehviläisen lahjontaepäily kaatui syyteharkinnassa). Tarkoittaako tämä, ettei mitään väärää tapahtunutkaan? Eipä oikeastaan.

Kansanjuhla
Kuuluuko Vehviläinen kansaan, vai sen yläpuolelle?

Kerrataanpa koko kuvio niille, jotka eivät ole asiaan tarkemmin perehtyneet. Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen on myynyt asuntonsa Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle, joka sitoutui samalla vuokraamaan asunnon Finnairille, jotta Finnair voisi antaa sen Vehviläiselle työsuhdeasuntona. Vehviläiselle kuului sopimuksessa myös asunnon etuosto-oikeus, mikäli Ilmarinen päätyy sen myöhemmin myymään. Vehviläinen on hyötynyt järjestelystä kahdella tapaa:
 1. Ilmarinen saattoi maksaa asunnosta enemmän kuin mitä Vehviläinen olisi markkinoilta muuten saanut.
 2. Työsuhdeasunnon verotusarvo on puutteellisesta lainsäädännöstä johtuen paljon pienempi kuin sen todellinen arvo. Finnair maksaa asunnosta vuokraa 6800 euroa, mutta asunnon verotusarvo on vain 2300 euroa kuukaudessa.
Eduista ensimmäinen on voinut olla esimerkiksi Vehviläisen tinkimän 100 000 euron suuruinen (kts. 100 000 euron sähköposti), mutta mahdollisesti huomattavasti enemmänkin. Jälkimmäinen etu taas tarkoittaa yli 2000 euron verotuksellista säästöä joka kuukausi.

Kuvio löyhkää ja pahasti, mutta yritetään silti löytää järjestelylle oikeutus. Työsuhdeasunnon tarjoaminen sellaisenaan on täysin laillinen järjestely. Periaatteen tasolla ei ole edunsaajan eikä yhtiön vika, että lainsäädäntö laahaa jäljessä eikä ota huomioon keskusta-alueiden asumisen kalleutta. Jo valmiiksi jättimäisiä tuloja nauttivalta tällainen järjestely ja kikkailu voi tietysti olla moraalisesti arveluttavaa, mutta ei sen enempää. Vehviläisen tapauksessa kuviossa on kuitenkin tämän lisäksi myös asuntokauppa sekä kolmas osapuoli.

Tavallisesti ei oikeastaan ole sellaista tilannetta, jossa asunto voisi kannattaa myydä vain jäädäkseen siihen vuokralle: toisin kuin omassa asunnossa asumisesta vuokratuloista pitää vuokranantajan maksaa verot, ja oman kodin haltijuus katoaa. Poikkeuksellisen alakanttiin jäävä asuntoedun verotusarvo toki luo tähän poikkeustilanteen, jossa järjestely voi olla kannattava. Tästä huolimatta on ilmiselvää, että Ilmarinen ei olisi ryhtynyt tällaiseen "liiketoimeen" Vehviläisen kanssa, jos Vehviläinen olisi ollut satunnainen arvoasuntonsa kauppaaja.  Sitähän Vehviläinen ei kuitenkaan ollut, sillä Vehviläisen vetämän Finnairin työeläkkeet tulevat Ilmariselta, ja Ilmarinen on puolestaan lähtenyt osakkaaksi Finnairin  lentorahtiyhtiöön.

Asunnon myyntihinta vaikuttaa perusteettoman kovalta, sillä asuntoa kaupattiin 9 kuukautta ja lopullisen kaupan neliöhinta ylitti asunnon suuresta koosta huolimatta alueen keskiarvon (kts. Vehviläinen tienasi 650 000 euroa). Vaikea tai käytännössä mahdotonhan tällaista ylihintaisuutta on kuitenkaan osoittaa, sillä asunnot ovat yksilöitä. Vehviläinen vapautuikin syytteiltä ilmeisesti sen takia, ettei kauppahinnan alihintaisuudesta ollut näyttöä, eikä voitu osoittaa, että Ilmarinen olisi kaupalla pyrkinyt omiin päämääriinsä. Nykylainsäädännöllä nämä voivat olla riittävät perustelut, mutta oikeudenmukaisuuden kannalta eivät niinkään.

Tällaisista kuvioista herää kysymys, pitääkö tällaisissa tapauksissa oikeasti olla vedenpitävät todisteet siitä, että nimenomaan olisi pyritty lahjomaan, jotta olisi päästy johonkin konkreettisesti määriteltävään päämäärään. Miten voi osoittaa, että esimerkiksi 20%:n ylihinta todella on ylihinta, jos kaupan kohteena on jotakin hyvin yksilöllistä? Miten voi osoittaa, että jollakin tietyllä toimella on tavoiteltu jotakin tiettyä päämäärää, jos todellisuudessa kyseessä on vuosikausia jatkunut hyvien veljien välinen suhmurointi, jossa etuja jaellaan keskenään vastavuoroisesti ilman, että yksittäisiä toimia kohdistetaan mihinkään tiettyyn päämäärään? Vastaus molempiin kysymyksiin on: ei mitenkään. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö perustelemattomia etuja olisi syntynyt.

Kysynkin siis, pitääkö yritysosapuolella X merkittävässä asemassa olevan yksityisosapuolen A olla ylipäätään sallittua tehdä minkäänlaisia taloudellisesti merkittäviä toimia yritysosapuolen Y kanssa, jos yritysosapuolet X ja Y ovat keskenään merkittävissä tekemisissä? Kuvio on arveluttava, vaikkei varsinaisista lahjuksista olisikaan viitettä. En keksi esimerkkiä, joka vaatisi tällaisen järjestelyn sallittavuutta edes puhtaasti yksityisissä yrityksissä, mutta Finnairin tavoin valtion omistajaohjauksessa olevissa yrityksissä tällaiseen pitäisi varsinkin voida puuttua herkästi.

Mitä tästä jupakasta sitten on opittu? Vehviläinen ainakin vain kritisoi poliisin toimintaa (ks. Vehviläiseltä rajua kritiikkiä poliisille), millä hän tuntuu asettavan toimintansa arvostelun yläpuolelle, joten hän ei luultavasti ainakaan ole tullut kuin korkeintaan aiempaa varovaisemmaksi. Kasvaisiko muiden yritysjohtajien moraali sitten tällaisten tapausten myötä parempaan suuntaan vai tulevatko muutkin vastaavaa suhmurointia suunnittelevat vain hieman varovaisemmiksi? Pitääkö luottaa ihmisten hyveellisyyden kasvuun, vai pitäisikö oikeasti parantaa niitä työkaluja, joilla tällaiseen keskinäiseen veljeilyyn voisi puuttua?


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>maanantai 10. syyskuuta 2012

Blogin 3-vuotiskatsaus

Blogini täyttää tänään kolme vuotta ja lähentelee jo sadan jutun rajapyykkiä. Sen kunniaksi on taas pienen itsetutkiskelun paikka. Tätä kolmatta vuotta kuvastaa erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin laajensin kirjoitusharrastustani Uuden Suomen puolelle. Toisekseen tämän alkuperäisen blogin kirjoitukset painottuivat suurelta osin (38-prosenttisesti) uuteen Järjestelmän kierteet -juttusarjaani. Tämän jutun merkittävin anti lienee lista niistä Uuteen Suomeen kirjoittamistani jutuista, joita ei tästä blogista löydy. 

Kolmas vuosi liittymässä joukkoon
Kolmas vuosi ottamassa paikkansa (31.3.2012).

Minkälaisia kokemuksia ensimmäinen vuosi Uuden Suomen puolella toi? Kuten oli odotettavissa, yksi merkittävä ero itsenäisemmän blogin pitämiseen verrattuna on, että Uuden Suomen yhteisöllisyyden myötä jutut saavat herkemmin palautetta ja voivat herättää suoranaista keskustelua. Tähän asti eniten keskustelua on herättänyt Uuden Suomen etusivun poimintoihinkin nostettu "Kilometrikorvausten väärinkäsitykset", jonka hieman eri tavalla otsikoitu versio tässä blogissa on vastaavasti toistaiseksi kerännyt vain 2 ulkopuolista kommenttia.

Useimmat jutut julkaisen sekä Uudessa Suomessa että tässä blogissa (sekä osan myös Piksussa), joskin otsikot saattavat poiketa hieman toisistaan. Kuitenkin jälkikäteen tarkasteltuna oikeastaan yllättävän monta on tullut kirjoitettua pelkästään Uuteen Suomeen. Tässä on niistä kronologiseen järjestykseen asetettu lista sekä jonkinlainen perustelu sille, miksi en ole tässä blogissa kyseistä juttua julkaissut:

Uusi alusta, uusi alkuAloitusteksti ymmärrettävästi vain Uudessa Suomessa
Kun eurooppalainen ja amerikkalainen ajattelutapa kohtaavatKansainvälisempi aihe.
Mätäpaise nimeltä HitasTiivistelmä tässä blogissa tehdistä kirjoituksista.
Vakuusdiilin anatomiaPoliittisempi ja ajankohtaisempikin aihe kuin tämän blogin kirjoitukset tyypillisesti, mutta olisin voinut hyvin kirjoittaa myös tänne.
Tarina EuroopastaKansainvälisempi aihe.
Pikavippiyhtiöt: "Pikavippejä otetaan tarpeeseen"Lyhyt uutislainaus ja keskustelunherätys.
Asuntoarpajaiset täydessä käynnissäLyhyt uutislainaus ja vain lyhyen ajan ajankohtainen keskustelunherätys.
Mitä liikkuu hysteerisen pohjois-korealaisen mielessä?Lyhyt uutislainaus ja keskustelunherätys.
Uusia Hitas-asuntoja tarjolla vuokralleLyhyt uutislainaus ja keskustelunherätys (aiheesta jota vatvonut tässä blogissa paljon)
Guggenheim - paraatipaikan pikaruokalaTämä vain jäi jostain syystä julkaisematta tässä blogissa.
Oikeus vain yhteen asuntoon riittävä Hitas-rajoitusTarpeeksi käsitelty aihe tässä blogissa.
Koko kansan presidenttiTätä aihetta sivusin tässä blogissa jo jutussa "Verottoman tulon perusteet", joten en nähnyt toistolle tarvetta.
Rädyn "virhe" harkittu?Lyhyt ajankohtainen keskustelun herätys aiheesta, joka ei liity suomalaiseen yhteiskuntaan yleisemmällä tasolla.
Gaddafin ylistys, holokausti ja sananvapausKansainvälisempi aihe.
Neljä askelta järjestelmän kuppaamiseenLyhyt keskustelun herätys.

Vuoden aikana kirjoittamistani jutuista 15 olen siis kirjoittanut vain Uuteen Suomeen ja ainakin 14 Järjestelmän kierteet -juttusarjan juttua vain tähän blogiin. Kun esim. tähän blogiin on tullut yhteensä 37 vuoden aikana, tuo tarkoittaa melko suurta eroa blogien sisältöjen välillä.

Onko eroille perusteita? Juttusarjat haluan pitää vain tämän blogin puolella, mutta miksi en ole julkaissut ylläolevan listan juttuja tässä blogissa? Syyt voi jakaa neljään ryhmään:
 1. Metablogitus. Aloituskirjoitus oli puhtaasti Uuteen Suomeen tarkoitettu.
 2. Aiheiden päällekkäisyys tämän blogin aiempien juttujen kanssa. 
 3. Lyhyt ajankohtainen kommentti tai keskustelunherätys. Olen jättänyt kopioimatta tähän blogiin ne jutut, jotka eivät ole pitkäikäisiä kannanottoja, vaan pikemminkin hetkeen sidottuja kommentteja, joiden ajankohtaisuus häviää nopeasti.
 4. Kansainvälisemmät tai poliitisemmat aiheet. Tämä on perusteluista kyseenalaisin, sillä vaikka blogini keskittyy suomalaiseen yhteiskuntaan, olen varsinkin EU-aiheista kirjoittanut myös tässä blogissa.
Näiden ulkopuolelle jää oikeastaan vain Guggenheim-juttu, joka vain jäi jostain syystä kopioimatta tähän blogiin. Jälkikäteen tarkasteltuna Guggenheim-jutun lisäksi nuo kansainvälisemmätkin jutut olisi pääosin vallan hyvin voinut kopioida myös tähän blogiin.

Entä mitä voi todeta Järjestelmän kierteet -juttusarjasta? Tämä juttusarja vaati juttusarjan nimeä ja "kierre"-termin muotoutumista myöten jonkin verran etukäteissuunnittelua. Minulla oli jo juttusarjaa aloittaessani n. 15 jutun lista aiheista, joista aikoisin kirjoittaa. Sarjan edetessä huomasin "kierretaulukko"-rakenteen olevan kuitenkin vähän turhan raskas, joten uusimmista jutuista olen laittanut sen lähtökohtaisesti piiloon - lukija voi sen halutessaan napsauttaa esille, jos on halukas näkemään oman subjektiivisen "pistetykseni" näille kierteisyyden ulottuvuuksille, joiden määrittelykään ei ole millään muotoa yksiselitteistä. 

Järjestelmän kierteet -sarjan perusajatus on mielestäni joka tapauksessa hyvä: oli epämielekkääseen käyttäytymiseen ohjaavan lainsäädännön yhteiskunnallinen merkitys sitten pieni tai suuri ja oli kärsijänä sitten enemmän yksilö tai ympäröivä yhteiskunta, tällaiset asiat on hyvä tiedostaa. Vähemmän tärkeitäkin asioita on hyvä joskus käsitellä, sillä pienikin parannus yhteiskunnan toimivuuteen on aina askel oikeaan suuntaan - varsinkin jos muutos vaikuttaa vuosikymmeniä! Tästä mielestäni loistava esimerkki on lauantai lomapäivänä. Sen yhteiskunnallinen merkitys ei ole suuri, mutta sen järjettömyyttä tuskin kukaan voi kiistää, joten kyllä lainsäädännön korjaamiseen olisi tullut löytyä riittävästi poliittista tahtoa viimeisen lähes 50 vuoden aikana, jolloin työviikko on kuitenkin käytännössä ollut viisipäiväinen. 

Mitä sitten on tiedossa blogin neljäntenä vuotena? Varmaa on ainakin se, että tulen jatkamaan näitä niin sanottuja kierteitä käsittelevää juttusarjaani, sillä listallani on edelleen useita käsittelemättömiä aiheita.Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>keskiviikko 15. elokuuta 2012

Valuuko kotitalousvähennysrahoja ulkomaille?

Kirjoitin vuosi sitten vastustavani päätöstä laskea kotitalousvähennyksen suuruutta niinkin paljon kuin tämän vuoden alussa tehtiin (kts. Ajatuksia hallitusohjelmasta). Syynä vastustukselle on yksinkertaisesti se, että kotitalousvähennys ehkäisee harmaata taloutta sekä ohjaa töitä niille, jotka ne parhaiten osaavat. Helsingin Sanomat uutisoi kuitenkin tänään, että kotitalousvähennys on laajenemassa ulkomaille koskemaan myös niitä yrityksiä, jotka eivät kuulu Suomen verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. Tämä muuttaa asetelmaa jonkin verran.

Remonttitarpeita
Remonttitarpeita.

Tavallisesti kotitalousvähennyksen hienouksiin kuuluu se, että verotulo, joka jää perimättä kotitalousvähennystä käyttävältä, tulee käytännössä perittyä vähennyksen kohteena olevan työn tekijältä tai tekijän yritykseltä. Näin valtion verotulot pysyvät suurinpiirtein samana, mutta työllisyys paranee. Maansisäisesti kuviossa on siis enimmäkseen vain hyviä puolia.

Mutta miten käy, jos verovähennys tehdään ulkomailla tehdystä työstä? Työn teettäjä maksaa palkastaan vähemmän veroja Suomeen, mutta nyt tämä summa saattaakin jäädä Suomen valtiolta kokonaan saamatta ja valua esimerkiksi Espanjaan. Vaikka kyse on luultavasti hyvin pienestä osasta kaikista kotitalousvähennyksen käyttäjistä, tämä voi syödä pahasti koko järjestelmän kannatettavuutta.

Ikävä kyllä Suomi ei taida voida välttää lakimuutosta, sillä taustalla on suomalaisen yksityishenkilön nykyisestä rajoituksesta EU:n komissiolle tekemä kantelu. Tavallisen veronmaksajan näkökulmasta ikävänä voi nähdä myös sen, että muutosta sovelletaan takautuvasti viiden vuoden päähän. Vaikka kyse on varmasti pienestä tekijästä, tämäkin voi aiheuttaa omalta osaltaan paineita ensi vuoden alusta tuleville veronkiristyksille.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>maanantai 6. elokuuta 2012

Kilometrikorvauskeskustelun punaiset sillit

Olen seurannut valtion kilometrikorvausten kohtuullistamiseen tähtäävästä uudistuksesta käytyä keskustelua. Kirjoituksissa on tullut vastaan lukuisia väärinkäsityksiä ja suuria kilometrikorvauksia puoltavia virheargumentteja. Käyn tässä läpi niistä muutamia:

1. "Pitäisikö työmatkat maksaa jatkossa täysin itse?"
Ei. Tämä on selvä väärinkäsitys. Nyt puhutaan kilometrikorvauksista ei työmatkavähennyksestä.

2. "Auto X maksaa 30 000 euroa, joten kilometrikorvaus on päinvastoin liian pieni. "
Ei kilometrikorvauksen tarkoitus ole kustantaa kallista uutta autoa, vaan toimivan auton käyttökustannukset. Jos haluaa ajaa 30 000 euron autolla 10 000 euron auton sijasta, siitä pitää olla valmis maksamaan itse.

3. "Autovakuutus maksaa niin ja niin paljon ja huoltoonkin menee paljon rahaa."
Kilometrikorvauksien tarkoitus ei ole kustantaa auton omistamista, vaan sen käyttö. Vakuutukset ja katsastukset joutuu maksamaan autostaan, vaikkei ajaisikaan töikseen. Siksi ei ole perusteltua, että kilometrikorvauksilla pitäisi voida kattaa myös vakuutuksen kaltaiset kiinteät kustannukset tai auton ajallisesta ikääntymisestä koituvat arvonalenemiset.

4. "Kilometrikorvauksen maksaa yritys, eikä se tule verorahoista."
Kilometrikorvauksen maksaa kyllä työnantaja, mutta jos sen verottomuus on ylimitoitettu, kilometrikorvauksien nauttija maksaa saamistaan rahoista perusteettoman vähän veroa. Tämän maksavat käytännössä nahoissaan muut veronmaksajat, joten käytännössä lopputulema on sama: kilometrikorvaukset kustannetaan yhteisin verovaroin.

5. "Autoilijaa verotetaan muutenkin tolkuttomasti, kun taas julkisella kulkijaa vain tuetaan! "
Ei tässä ole kysymys julkista liikennettä käyttävän ja yksityisautoilijan välisestä vastakkainasettelusta, vaan tavallisen mahdollisesti autoa käyttävän palkansaajan sekä kilometrikorvauksia saavan palkansaajan tasa-arvoisuudesta. Itse kokonaan oman auton käyttökustannukset maksava maksaa korkeat autoilun verot, mutta ei saa kilometrikorvauksia.


6. "Matkailu on vaivalloista, ja siitä pitää saada korvaus. "
Näin voi varmasti olla. Tuon korvauksen kuuluu kuitenkin olla verollista palkkaa, ei kilometrikorvauksia. Kilometrikorvausten on tarkoitus vain kattaa kulut.


Kohta 1 on puhdas väärinkäsitys, mutta muiden kohdalla tulee toisinaan vaikutelma älyllisestä epärehellisyydestä: ei haluta myöntää asioita, kun kalikka kalahtaa omaan nilkkaan.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>Kehitysaskeleita 5 - Kilometrikorvausten porrastus ja kohtuullistaminen

Työmatkoista maksettavia verottomia kilometrikorvauksia ollaan aikeissa laskea (kts. Kilometrikorvauksia leikataan kaikilta). Käytännössä alle 15 000 kilometriä vuodessa ajaville muutos on hyvin marginaalinen 45 sentistä 43 senttiin kilometriltä, mutta 15 000 kilometriä ylittävältä ajolta laskua olisi aina 25 senttiin asti. Muutos on mielestäni selvästi oikeaan suuntaan. Periaatteessa voi kysyä, eikö edun laskeminen voisi olla suurempikin, sillä koko kilometrikorvausten suuruuksissa piilee nähdäkseni useimpia ajatellen virheellinen lähtöolettamus.


How sexy is your car? 
Muun muassa auton laadusta riippuu kilometrikorvauksien kannattavuus.

Kilometrikorvausten tarkoituksenahan on tietysti kattaa työn vuoksi tehdyistä ajoista koituvat kustannukset. Tämä ajatus on tietysti järkevä, ja koska kustannukset eivät riipu suoraan tuloista, on myös perusteltua, että ne ovat verottomia. Ongelma on siinä, että todelliset työajosta koituvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä.

Selkein ja kiistattomin autoilusta aiheutuva kustannus on tietysti polttoainekustannukset. Ne ovat auton käyttöedun kohdalla kuitenkin vain 12 senttiä kilometriltä, mikä vastannee hyvin todellisia polttoainekustannuksia tyypillisissä uudehkoissa autoissa. Tämä tarkoittaa, että tällaisessa autossa 33 senttiä nykyisestä 45 sentin korvauksesta jää autoilun muille kuluille. Enemmän kuluttavissa vanhemmissa autoissa polttoaineiden osuus voi olla esim. 15 senttiä polttoaineesta, jolloin 30 senttiä jää muille kuluille.

Mitä nuo muut kustannukset sitten ovat? Ainoa todellinen tai varma kustannus on auton ajamisesta aiheutuva kuluminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, miten vaikka 10 000 ajettua kilometriä laskee auton arvoa sekä sitä, mitä korjauskustannuksia noiden 10 000 kilometrin vuoksi tulee. Tuleeko näistä 33 senttiä kilometriltä eli 3300 euroa 10 000 kilometriltä? Ei tule, ellei auto sitten satu olemaan vähintäänkin yli 50 000 euron hintaluokassa. Vaatiiko työajo yli 50 000 euron hintaista autoa? Ei takuulla vaadi.

Toki auton käytöstä koituu myös muita kustannuksia, mutta eivät ne liity työssä ajamiseen. Muut autoilun kustannukset vakuutuksista pääomakustannuksiin ja auton ikääntymisen aiheuttamaan arvonalenemiseen ovat kustannuksia, jotka koituvat jokaisen auton omistajan maksettaviksi, ajoi hän työajoja tai ei. Ylenpalttisten kilometrikorvauksien puolustajat perustelevat kilometrikorvausten suuruutta näillä tekijöillä jättäen iloisesti mainitsematta sen, että he käyttävät autojaan jatkuvasti myös yksityiselämässä. Mainitsematta jää myös se, että edullisen auton kohdalla jopa nämä kustannukset jäisivät selvästi tuon nykyisen 45 sentin alapuolelle. Kilometrikorvauksia keräävät toki maksattavat mielellään oman yksityisautoilunsa muiden veronmaksajien kustannuksella, mutta ei tämä ole kilometrikorvausten tarkoitus.

Tietysti löytyy myös heitä, jotka oikeasti hankkivat auton nimenomaan työssä ajamista varten ilman kilometrikorvausten eurokuvia silmissä. Tästä jo valmiiksi rajallisesta joukosta marginaalinen osa ei välttämättä erityisesti edes hyödynnä autoa juuri vapaa-ajallaan, jolloin voi ajatella, että kilometrikorvausten tulisikin lähestulkoon kattaa autoilun koko kustannukset vakuutuksista lähtien. Tämä tekee sopivan verottomuustason määrittämisestä tietysti astetta ongelmallisempaa. Lähtökohtaisesti tällaisessa tapauksessa pitäisi kuitenkin työnantajan kanssa pyrkiä löytämään muu ratkaisu kuten työnantajan autolla ajaminen. Mikäli kuitenkin päädytään omaan autoon, saisi nyt kaavaillun leikkauksen jälkeenkin 15 000 kilometrillä polttoainekulujen lisäksi jo lähes 5000 euron korvauksen oman auton käyttämisestä, minkä pitäisi riittää jo varsin laadukkaan auton arvonalenemiin ja huoltoihin, vaikka autoa ei käyttäisi siviilissä pätkääkään. Ylivoimaisesti suurimmalle osalle auton käytöstä on kuitenkin ilmiselvää hyötyä myös siviilissä, minkä vuoksi verottoman korvauksen suuruus olisi mielestäni muutoksen jälkeenkin hyvin avokätinen. Mitä enemmän kilometrejä tulee, sitä pienemmäksi tulee auton käytön kilometrikohtainen kustannus. Tästä johtuen kaavaillunmukainen kilometrikorvausten regressiivinen porrastus on täysin perusteltu.

Kilometrikorvaukset voivat yleisesti ottaen olla hyvin ylimitoitettuja jo rehellisesti käytettynä, mikä on jo riittävä syy niiden kohtuullistamiseen. Kokonaan oma lukunsa on se, että kilometrikorvauksia voidaan tekaista tyhjästä, jotta tulot voisi nostaa verottomina! Kansanedustaja Kike Elomaakin sanoo eläneensä käyttämällä "Kilometrirahaa ja päivärahaa, ja näin poispäin". Tällaista veronkiertoako nykyisten kilometrikorvausten kannattajat haluavat?


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>torstai 19. heinäkuuta 2012

Järjestelmän kierteet 12 - Työpaikan vaihtamisen kuukausiriippuvainen hinta

Kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa, tällä on yleensä henkisten ja käytännön arkeen vaikuttavien muutoksien lisäksi myös taloudellinen merkityksensä. Paitsi että työnantajalle voi syntyä kustannuksia, jos tarvitsee rekrytoida ja kouluttaa uusia työntekijöitä, lähtökohtaisesti työpaikan vaihdos maksaa yleensä myös työntekijälle. Tämä ilmenee kahdella tapaa: lomarahojen menettämisenä sekä lomakertymän kutistumisena. Erikoista asiassa on se, että vaihdoksen hinta riippuu työntekijän osalta vuodenajasta. Tämän vaikutuksen voi todeta alla olevalla laskurilla.

Työpaikan vaihtamisen hinta -laskuri
Viimeinen työpäivä:
Uudessa työssä heti 2,5 päivän lomakertymä?
Palkka (€/kk):Kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa, hän saa lomakorvauksen niistä lomista, jotka häneltä on jäänyt viettämättä. Tämä tarkoittaa rahallisessa mielessä käytännössä sitä, että lomia ei menetetä. Useimpiin työsuhteisiin kuuluvia lomarahoja eli niin sanottuja "lomaltapaluurahoja" ei kuitenkaan saa(*). Menetettävät lomarahat ovat käytännössä sidoksissa lomanmääräytymisvuoteen, mikä tarkoittaa sitä, että suurimmat lomarahamenetykset syntyvät, jos lopettaa työn maaliskuun lopulla. Jokaista tienattua kuukausipalkan 1000 euroa kohden tämä tarkoittaa 600 euroa, eli esimerkiksi 3000 euron kuukausipalkalla 1800 euroa.

Vaihdoksen kustannuksiin liittyy lomarahojen lisäksi myös lakisääteinen tekijä, jonka vaikutus on puolestaan pienin silloin, jos aloittaa seuraavassa työssä maaliskuun lopulla. Lähtökohtaisesti lomia kertyy useimmilla 2,5 päivää kuukaudessa, mutta uudessa työpaikassa kertymä on ensimmäisen maaliskuun loppuun asti vain 2 päivää, ellei muuta sovita. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti uudessa työpaikassa saa 0,5 päivää vähemmän lomakertymää kuukaudessa, kunnes koittaa ensimmäinen aprillipäivä. Vuodessa tämä tarkoittaa enimmillään 6 lomapäivää, ja mikäli työpaikalla saa lomarahoja, kysymys on käytännössä tavallaan 9 päivästä eli 9 päivän palkkaa vastaavasta summasta.

Ylläolevaan kuvaajaan on koottu näiden tekijöiden vaikutus sillä oletuksella, että seuraavassa työpaikassa aloitetaan välittömästi edellisessä työpaikassa lopettamista seuraavana päivänä. Vuodenajan vaikutusta pienentää se, että vuoden kuluessa lomarahamenetys kasvaa, mutta lomakertymämenetys kutistuu. Oranssilla näkyvä lomarahan menetys on kuitenkin merkittävin, mikä tarkoittaa sitä, että lomanmääräytymisvuoden lopulla työpaikanvaihdos on kalleinta: 3000 euron kuukausipalkalla hinnaksi muodostuu yksinomaan lomarahojen muodossa 1800€, kun taas huhtikuun alussa hintaa tulisi kokonaisuudessaan korkeintaan vain 1080€. Tätä korostaa erityisesti se, että uuden työnantajan kohdalla voi sopia, että lomakertymä on alusta alkaen 2,5 päivää kuukaudessa. Tällöin ylläolevasta kuvaajasta voi käytännössä poistaa lomakertymäkäyrät (vaihda näkymää). Huhtikuun alussa työpaikan vaihtaminen ei siis maksa tällöin työntekijälle käytännössä mitään, vaikka maaliskuun lopulla lomarahat puolestaan menettäisi.

Erityistä huomioita vaatii kuvaajassa aprillipäivän kohdalla näkyvä piikki. Tämä johtuu siitä, että mikäli lopettaa vanhassa työssä 31.3. ja aloittaa seuraavassa 1.4., molemmat menetykset tulevat täysimääräisinä, mikä tarkoittaa jokseenkin tarkalleen yhden kokonaisen kuukausipalkan menettämistä.

Summat voivat olla suhteellisen tuntuvia, mutta toinen kysymys on, kuinka suuri vaikutus tällä on ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin työelämässä.  

Kierteen kuvausPyritään ajoittamaan työpaikan vaihtaminen niin, että siitä koituisi mahdollisimman pieni taloudellinen menetys menetetyn lomarahan ja kutistuvan lomakertymän muodossa.
AukkoPieni - Järjestelmää ei missään tilanteessa varsinaisesti käytetä sen tarkoituksenvastaisesti, kevät vain asettaa erikoisen taitekohdan.
MutkaKohtalainen - Mikäli työpaikan vaihtaminen ajoittuu keväälle, lainsäädäntö ja työsopimuksien vallitsevat käytännöt voivat aiheuttaa päänvaivaa, jos pyritään välttämään menetykset. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmien pitämistä salassa ja työpaikan vaihdoksen vastentahtoista viivästyttämistä.
Merkitys yksilölleKohtalainen - Suurimmillaan rahallinen merkitys voi vastata yhden kuukauden palkkaa, mikä ei ole ihan merkityksetön summa. 
Merkitys yhteiskunnallePieniMonen ehdon tulee täyttyä, jotta asialla olisi vaikutusta:
 • Työntekijän pitää vaihtaa työpaikkaa oman suunnitelmansa pohjalta.
 • Vaihdoksen tulee mieluiten tapahtua keväällä.
 • Työntekijän tulee tiedostaa tässä jutussa mainitut tekijät.
 • Työntekijä antaa niiden vaikuttaa käyttäytymiseensä.
Mikäli ehdot täyttyvät, tämä voi aiheuttaa epäavoimuutta vanhalla työpaikalla ja johtaa joustamattomampaan vaihdokseen, mikä voi haitata myös uutta työnantajaa. Lisäksi tämä aiheuttaa tietysti päänvaivaa työntekijälle. Useimmilla ehdot eivät varmastikaan täyty, joten merkitys on sikäli yhteiskunnan kannalta pieni.
KorjattavuusKeskihankala - Tietysti lomarahat voisi saada aina poikkeuksetta, mutta tämä olisi yksipuolisesti työnantajan asemaa heikentävä muutos. Lisäksi lomaraha ei ole laissa määritelty asia, mikä tekee sen ehtojen muuttamisesta hankalampaa. Koko lomanmääräytymisvuoden käsitteen poistaminen taas olisi suuri muutos.
Kokonaisälyttömyys
Melko pieni. On tavallaan perusteltua, että työntekijä kantaa osavastuun työnantajalle monesti koituvista taloudellisista rasitteista, eikä siihen oikeastaan ole muuta mahdollisuutta kuin lomaetuudet. Lomaetuudet voisi kuitenkin määrittää siten, ettei kynnystilanteita syntyisi, mutta työntekijän vastuu säilyisi.
TuomioEtsitään parempaa mallia. Mikäli lomajärjestelmää uusitaan jossain vaiheessa perusteellisemmin, voisi mallia muuttaa suuntaan, jossa lomien käyttämisoikeudessa olisi viive, joka ei olisi kuitenkaan millään tapaa sidoksissa vuodenaikaan.

Työpaikkojen vaihtamista ei käytännössä suunniteltane juuri koskaan vuodenaikojen perusteella yli puolen vuoden päähän, mutta mikäli vaihdos ajoittuu joka tapauksessa keväälle, parilla viikollakin voi olla suuri merkitys. Tällöin kierre voi viedä vallan ja saada työntekijän salaamaan suunnitelman vanhalta työnantajaltaan sekä viivästyttämään työpaikan vaihdosta esimerkiksi kuukaudella. Tämä voi olla häiritä niin vanhan kuin uudenkin työnantajan liiketoimintaa sekä tietysti työntekijän elämää. Kierre tuskin kovin usein aiheuttaa kuitenkaan merkittäviä haittoja.

Mikäli lomalainsäädäntöä uudistetaan jossain vaiheessa laajemmin (esim. luovuttaessa edellisessä kierteessä kuvatusta 6-päiväisen lomaviikon typeryydestä), voisi samalla pyrkiä poistamaan keväälle osuvan lomapäivien kynnyskohdan. Jos luovuttaisiin koko lomanmääräytymisvuoden käsitteestä, voisi määrittää esimerkiksi niin, että lomien käyttämisoikeudelle olisi 3 kuukauden viive, ja lomakertymä olisi 0,5 päivää pienempi esimerkiksi ensimmäiset 4 tai 6 kuukautta. Tällöin työntekijäkin kantaisi vastuuta työpaikan vaihtamisesta, mutta nykykäytännöstä poiketen työpaikan vaihtamisen ajoituksella ei olisi enää lainkaan merkitystä.

(*) Jos jollakulla on tässä jutussa esitetyistä käytännöistä poikkeava sopimus, korjatkaa ihmeessä.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>lauantai 16. kesäkuuta 2012

Järjestelmän kierteet 11 - Lauantai lomapäivänä

Lomapäivät
Jotakin ylimääräistä? (11.6.2012)
Juhannus on viikon päästä, ja samoihin aikoihin alkaa myös monien työelämän oravanpyörässä elävien odottama kesäloma. Pitkin vuotta kertyneiden lomapäivien laskennassa on harvemmin epäselvyyksiä, mutta niiden käyttäminen onkin astetta epäselvempi juttu. Vaikka työtä tekisi vuodenajasta riippumatta aina vain arkipäivisin maanantaista perjantaihin, vuosilomalaissa myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Onko tässä oikeastaan mitään järkeä? Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Yksinkertaisimmillaan järjestelyssä ei ole sinänsä mitään erityisen ongelmallista: tavallisen viikon pituus vain on kuusi lomapäivää. Erikoisemmaksi asia tulee, kun tästä tavallisuudesta poiketaan miten tahansa. Jos lauantaihin osuukin kirkollinen pyhä tai muu erikoispäivä kuten vappu, kyse onkin periaatteessa vain viisi lomapäivää vaativasta viikosta, vaikka varsinaisia työpäiviä ei olekaan yhtään tavallista vähempää. Jos pyhä taas osuu perjantaihin, kuten esimerkiksi juhannuksena, koko viikon loma vie vain neljä lomapäivää kuuden sijasta. Samaten jos ottaa yksittäisen lomapäivän, ei lauantailomapäivää lähtökohtaisesti menetä. Tavallinen täysi lomaviikko on siis periaatteessa työntekijälle 20% kalliimpaa vapaa-aikaa kuin lomapäivät muuten.

Kierteen kuvausVuosilomalaissa tehdään lähtökohtaisesti hyvin yksinkertaisesta lomapäivän käsitteestä monimutkaisempi tekemällä ei-työpäivästä lomapäiviä kuluttava vapaapäivä. 
AukkoKohtalainen - Laskentatapa voi periaatteessa mahdollistaa kikkailun, sillä vuosilomalaissa ei ole lauantaiden käyttämisestä erillisiä määräyksiä, mutta työnantaja voi vaatia lauantaiden käyttämistä.
MutkaKohtalainen - Lomapäivät ovat arvokkaita, joten laskentatapa voi periaatteessa ohjata käyttämään niitä tavalla, joka ei olisi muuten ihanteellisin. Vastaavasti työnantaja voi asettaa pakotteita, joille ei muuten olisi perusteita.
Merkitys yksilölleMelko pieni - Käytännössä merkitys lienee tyypillisesti lähinnä järjestelmän epämääräisyydestä syntyvä päänvaiva. Toisaalta mikäli työnantaja pakottaa työntekijän käyttämään lomia määrätyllä tavalla vain lainsäädännön määrittelemästä omituisesta laskutavasta johtuen, merkitys kasvaa.
Merkitys yhteiskunnalleMelko pieni - Kyse on periaatteessa pienestä asiasta, mutta monilla työpaikoilla hämmennystä aiheuttava hämärä laskentatapa saa aikaan ylimääräistä rasitusta niin tavallisille työntekijöille kuin henkilöstövastaavillekin, mikä voi heikentää myös työtehokkuutta. 
KorjattavuusHelppo - Todellisten vapaapäivien lukumäärän voisi säilyttää samana, jos lomapäivien kertymistä pienennettäisiin, mutta lauantaita ei enää laskettaisi lomapäiväksi.
KokonaisälyttömyysKorkea. Laskentatapa monimutkaistaa lomien käyttämistä täysin turhaan aiheuttaen rasitusta kaikille osapuolille.
TuomioKierre poistettava. Tavallisen vapaapäivän lomapäiväksi laskemiselle ei ole mitään perusteita, ja laskentatavan muuttaminen olisi hyvin helppoa.

Lauantain laskeminen lomapäiväksi lienee pohjimmiltaan kuusipäiväisestä työviikosta johtuva historiallinen jäänne. Tavallinen työviikko muuttui kuitenkin viisipäiväiseksi jo 1960-luvulla, joten on vaikea käsittää, miksi kuusipäiväinen perinne elää edelleen lomapäiviä laskettaessa. Nykyään se vain jäykistää lomajärjestelmää, aiheuttaa turhaa päänvaivaa niin työntekijälle kuin työnantajallekin, sekä pahimmillaan määrittää, milloin lomia on ylipäänsä lupa viettää. Järjenvastaisesta laskentatavasta on pelkkää harmia, joten siitä tulisi luopua.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>keskiviikko 6. kesäkuuta 2012

Järjestelmän kierteet - välikatsaus

Olen nyt kirjoittanut 10 osaa järjestelmässä piileviä aukkoja ja mutkia käsittelevään juttusarjaani. Tähänastiset aiheet ovat käsitelleet oikeastaan vain opiskelijan tukia sekä asumista, mutta seuraavissa osissa on tarkoitus siirtyä toisenlaisiin aiheisiin. Sitä ennen on kuitenkin hyvä tarkastella kootusti mitä näistä kierteistä on tullut tähän asti todettua.


Yksinkertaisemman totuuden lähteillä? (16.8.2011)

Alla on listattuna kaikki tähän astiset kierteet. Punaisella on merkitty kohdat, joihin tulisi mielestäni joka tapauksessa puuttua. Oranssilla on merkitty kohdat, joita olisi mielestäni hyvä oikaista, ja keltaisella kohdat, joita kannattaa tarkkailla. Sinisellä on merkitty kohta, johon puuttuminen ei maksane vaivaa ja vihreällä kohta, joka on jo oikaistu.
KierreTuomioRatkaisu
1. OpintotukiavioliittoPieni, mutta selvä typeryys.Korjataan poistamalla avioliiton erityismerkitys opintotuessa.
2. MukaopiskeluJossain määrin merkittävä asia, jonka hallinta on kuitenkin vaikeaa.Tarkkaillaan, ja pyritään tekemään järjestelmän perusteettomasta hyödyntämisestä hankalampaa.
3. Asunto opintotuen saamiseksiErikoisuus, mutta ei välttämättä haitallinen.Tukitasojen mahdollinen säätö?
4. RistiinvuokraaminenVähämerkityksinen harvinaisuus, johon puuttuminen ei ehkä maksa vaivaa.
 - 
5. EnsiasuntoEnsiasunnon erityisasemalle vaikea nähdä kestäviä perustelujaErikoisetuuksien rajoittaminen
6. Asuntojen 75 neliön keskikokovaatimusHetkellisesti ja mahdollisesti myös pidemmällä tähtäimellä typerä sääntö, josta on kuitenkin jo ilmeisesti luovuttu.
 - 
7. Asunto sieltä, missä arpaonniTyperän tehoton tapa ohjata kohdistaa asuntojen uudistuotanto.Hitas-tuotannon lopettaminen
8. Yhden asunnon loukkuTyperä tapa lukita ihminen tiettyyn asuntoonHitas-järjestelmän alasajo
9. Varainsiirtovero muuton esteenäTyperä tapa rajoittaa ihmisten muuttamista työn perässä.Varainsiirtoverosta luopuminen tai huomattava keventäminen
10. Kahden vuoden asumispakkoJossain määrin ymmärrettävänä kompromissina syntynyt malli, joka tulisi pyrkiä poistamaan. Arvonnousuvero tilalle.

Kohdasta 6 on jo luovuttu, mutta jäljelle jäävistä yhdeksästäkin löytyy monta ilmeisen järjetöntä ja helposti korjattavaa kierrettä. Kohtien 1, 7, 8 ja 9 kierteille on vaikea nähdä juuri minkäänlaisia perusteita, ja niistä luopuminenkin olisi pääsin helppoa. Vaikka näistä neljästä kohta 8 sisältääkin poikkeuksena omat pienet haasteensa, näistä tekijöistä voisi luopua hyvin kokonaan.

Kohdille 5 ja 10 on nähtävissä joitakin perusteluja, mutta selviä ovat myös niiden haitat, joten jonkinasteinen muutos voisi olla näidenkin suhteen paikallaan. Kohtaan 5 riittävä muutos voisi tosin olla jo se, jos kohdasta 9 luovutaan, sillä näin varainsiirtovapaus ei olisi vain ensiasunnon ostajan oikeus.

Kohdat 2 ja 3 ovat jossain määrin merkittäviä tekijöitä, mutta kohdan 2 valvonta voi olla hankalaa, ja kohdan 3 kierteisyys voi olla käytännössä myös hyväksi. Kohta 4 on hyvin rajallista ihmisjoukkoa ja  koskeva taloudelliseen hyötyyn nähden vaivalloinen kierre, joten sen voinee jättää sikseen, ja kohtaan 6 onkin parin viime vuoden sisällä ilmeisesti tullut muutos.

Summa summarum: listan kohdista noin puolet kaipaisivat nähdäkseni ruuvaamista. Syy on ennen kaikkea se, että nykyiset käytännöt ohjaavat näiden asioiden kohdalla ihmisten elämää epämielekkäällä tavalla. Vaikka yksittäinen ihminen hyötyisi, se voi hänellekin olla vaivan takana, ja samalla koko muu yhteisö kärsii.Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>lauantai 12. toukokuuta 2012

Vuokralainen ahtaalla

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uusi ylijohtaja Juhana Vartiainen on nostattanut meteliä kommenteillaan. Paitsi kotihoidon kutsuminen "ihanaksi velttoiluksi", myös omistusasumisen suosimisesta puhuminen on nostattanut monia vihaisia kannanottoja (kts. Vatt-johtaja arvostelee omistusasumisen lellimistä). Jälkimmäisessä asiassa hänen kommenteissaan on kuitenkin perää.

Ulla Palomäki kritisoi HS:n mielipidepalstalla 11.5. voimakkaasti Vartiaisen kannanottoa omistusasumisen suosimisesta. Samaan hengenvetoon hän toteaa kuitenkin myös, että "Se, joka asuu vuokralla, heittää rahansa suoraan sanottuna kankkulan kaivoon." Palomäen kannanotosta huomaa, miten perusteellisesti omistusasumisen aate on porautunut suomalaiseen mielenlaatuun: vuokralla ei kannata asua, mutta omistusasumisen etuihin ei saa koskea. Vartiaisen tarkoitushan oli nimenomaan sanoa, että vuokralla asumisen ei tarvitsisi olla rahan heittämistä kankkulan kaivoon!

Tosiasiahan on se, että markkinahintaisen asuntonsa vuokraa omalla työllään maksava on Suomessa suurimman maksajan asemassa. Hän maksaa
 • Omistusasujan korkojen verovähennykset.
 • Vuokranantajan vuokratuloista maksettavat verot.
 • Siivun toimeentulotukea saavien vuokrista, koska tuet nostavat vuokratasoa.
Omistusasumista ei veroteta asumistulon muodossa, vaan sitä päinvastoin tuetaan verovähennyksin. Vuokralla asumiselle sen sijaan on asetettu verorasite. Vaikka pitäisi nykykäytäntöä hyvänä, tämä olisi hyvä myöntää.

Allekirjoittanut on itse omistusasuja, ja puree tällä kirjoituksella siten oikeastaan itseään ruokkivaa kättä.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>torstai 26. huhtikuuta 2012

Järjestelmän kierteet 10 - Kahden vuoden asumispakko

Asunto kuin kulissi? (Obidos, Portugali, elokuu 2011)
Asunto kuin kulissi?
(Obidos, elokuu 2011)
Juttusarjan edellisissä osissa kuvattujen myyntihinnan rajoittamisen ja varainsiirtoveron lisäksi on myös kolmas potentiaalinen muuttamisen jarru. Se voi tietyin edellytyksin kasvaa rahassa mitattuna lähes yhtä suureksi kuin melko rajallista ihmisryhmää koskevat Hitas-järjestelmän myyntihinnan rajoitukset, minkä lisäksi se koskee varainsiirtoveron tavoin kaikkia omistusasujia. Edellämainituista poiketen tästä esteestä voi kuitenkin päästä kahdessa vuodessa eroon.

Asunnon myymisestä saatu myyntivoitto on lähtökohtaisesti pääomatuloveron alaista. Voitto muuttuu kuitenkin verottomaksi, kunhan yksi ehto täyttyy: omistajan on täytynyt asua asunnossa kaksi vuotta ja vieläpä yhtäjaksoisesti. Lyhyessä ajassa asunnon arvo harvemmin nousee kovin tuntuvasti ilman laajaa remontointia ja harvemmin tuota tiheämmin halutaankaan ehkä muuttaa, joten tästä ei monesti synny erityisen merkittävää ongelmaa. Poikkeuksia kuitenkin löytyy. Entä jos asunto on esimerkiksi omistettu jo pitkään, mutta syystä tai toisesta asumisehto ei ole missään vaiheessa täyttynytkään? Jos asunto halutaan myydä, omistaja haluaa todennäköisesti keinolla millä hyvänsä välttää myyntivoitosta maksettavat verot, sillä kyse voi hyvinkin olla kymmenistä tuhansista euroista.

Otetaan esimerkki. Pääkaupunkiseudulta on ostettu 10 vuotta sitten asunto 150 000 eurolla, mutta jo ensimmäisen asumisvuoden aikana tulee eteen muutto toiselle paikkakunnalle työn perässä. Asuntoa ei kuitenkaan tuolloin myyty vaan se laitettiin vuokralle. Elämä jatkui uudella paikkakunnalla 10 vuoden ajan, minkä jälkeen tarkoituksena olisi myydä asunto esim. suuremman asunnon rahoittamiseksi. Arvioitu asunnon myynnistä saatava summa on 250 000 euroa, mikä tarkoittaisi, että myyntivoittoa tulisi arviolta 100 000 euroa, mikä tarkoittaisi 30 000 euroa maksettavaa veroa.

Tuollainen summa on lähes kenelle tahansa hyvin merkittävä, joten asunnon myymistä miettivä väkisinkin miettii, voisiko verolta välttyä. Mikä siis eteen? Lähdetään siitä oletuksesta, että asuntojen hinta ei muutu kahden vuoden tarkastelujakson aikana. Päävaihtoehtoja veron välttämiselle on oikeastaan vain kaksi, oli lähtötilanne mikä hyvänsä:

 1. Ilmeisin vaihtoehto on asuntoon muuttaminen kahdeksi vuodeksi tai asunnossa asumisen jatkaminen niin, että kaksi vuotta yhtäjaksoista asumista tulee täyteen. Mikäli lisätilalle olisi todella tarvetta esim. perheen lisäyksen johdosta, voi tällainen vaihtoehto tuntua väkinäiseltä ja hyvin epämielekkäältä. Se, että perhe asuu väkisin pienemmässä asunnossa kuin missä haluaisi ja mihin olisi taloudellisesti mahdollisuus, ei oikeastaan ole kenenkään etu.
 2. Toinen vaihtoehto on pysyä asunnossa virallisesti kirjoilla, vaikka todellisuudessa asuisi toisaalla. Tämä puolestaan voi tapahtua kahdella tavalla:
  • A) Asuntoa pidetään tyhjillään. Tämä on yhteiskunnallisesti järjetöntä, mutta verotuslainsäädännön takia helposti kannattavaa. Vaikka asuntoa tulisi pitää tyhjillään koko kahden vuoden ajanjakson, korkoihin ja vastikkeisiin uppoava rahamäärä voi hyvinkin jäädä vain puoleen tuosta 30 000 €:n verosäästöstä, mikä tarkoittaisi 15 000 euron säästöä veroissa. Jos tyhjillään pitämiseen riittääkin aidon asumisen vuoksi lyhyempi aika tai osa ajasta käytetäänkin asunnon remontoimiseen tai asunnon myymisen aloittamiseen, säästö kasvaa lähemmäs tuota 30 000€:a.
  • B) Asunnossa asuu lisäksi joku todellisesti - joko läheinen ilmaiseksi tai joku maksua vastaan alivuokralaisena. Tällöin menettelyn hyöty voi kasvaa tuohon täyteen 30 000 €:oon.
Rajanveto vaihtoehtojen välillä ei ole sinänsä täysin yksiselitteistä: vaihtoehtojen 1 ja 2A välimaastoon voi esimerkiksi asettua tilanne, jossa asuntoa myyvä on muuttamassa yhteen tyttö- tai poikaystävän kanssa. Hän saattaa käytännössä jo elää toisen luona, vaikka tavarat ja "kirjat" ovat vielä myytävässä asunnossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että laki voi kannustaa verkkaisuuteen muuttopuuhissa.

Joka tapauksessa vaihtoehdoista käy ilmi erikoinen ristiriita. Vaihtoehto 2B on asuntoresurssien järkevän hyödyntämisen kannalta selvästi paras vaihtoehto, mutta verottajaa se tuskin miellyttää. 2A on järjetön vaihtoehto, mutta luultavasti silti monesti käytetty ratkaisu varsinkin silloin, kun osa kahden vuoden ajanjaksosta on tullut jo luonnostaan täyteen. Verottajalle vaihtoehdossa 1 ei ole ongelmia, mutta perheelle se voi olla hyvinkin vastenmielinen. Verotuslainsäädäntö ohjaa siis siihen, että asuntokantaa ei käytetä niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Onko tässä mieltä?


Kierteen kuvausVältetään asunnon myyntivoitosta maksettava vero pitämällä asuntoa tyhjillään tai asumalla asunnossa vastentahtoisesti pidempään kuin todellisuudessa haluaisi.
AukkoLievä. Kyseessä ei lähtökohtaisesti ole aukko, sillä kyseessä on laissa määritelty mahdollisuus asunnon verottomaan myymiseen. Aukoksi voi kuitenkin nähdä sen, jos asunnossa ei todellisuudessa asutakaan, vaikka virallisesti olisikin verotussyistä asunnossa kirjoilla.
MutkaPahimmillaan todella merkittävä. Koti on elämän keskeisimpiä elementtejä. Jos verotus määrää sen sijainnin tai koon kahdeksi vuodeksi, saatetaan tehdä suuri uhraus järjestelmän takia. Sama koskee myös tyhjillään pidettävää asuntoa.
Merkitys yksilölleSuuri. Rahallisesti kyse voi olla todella suurista summista. Yhtä lailla suuri merkitys voi olla sillä, jos verotuksen välttämiseksi asuu muualla kuin haluaa.
Merkitys yhteiskunnalleMelko pieni - Kahden vuoden sääntö koskee hyvin monia jollain tasolla, mutta harvoja niin ratkaisevasti.
KorjattavuusPuolihankala - Myyntivoiton täydelle verottomuudelle ei ole periaatteessa perusteita, sillä kaiken muun omaisuuden luovutusvoittoja verotetaan joka tapauksessa. Toisaalta voiton verottaminenkin on ongelmallista, jos se muodostaa esteen muuttamiselle. Oma ehdotukseni kompromissiratkaisuksi on sama kuin kierteeseen 9: puolella painotuksella jo ennen omaisuuden realisoimista perittävä arvonnousuvero.
KokonaisälyttömyysMelko pieni - kohtalainen. Harvoilla samaan asuntoon jäämisen tukaluus yhdistyy pahasti pakonomaiseen kahden vuoden asumiseen. Täysi verovapaus ilman ehtoja olisi tavallaan perusteeton kädenojennus kaikille omistusasunnoilla varallisuuttaan kartuttaneille, ja voiton verottaminen ilman poikkeuksia olisi yhtä lailla hyvin ongelmallista, joten tällaiselle kompromissiratkaisulle on perustelunsa. Oikeudenmukaisempaa olisi kuitenkin verottaa arvonnousua riippumatta siitä, satutaanko asuntoa myymään vai ei.

Kahden vuoden asumispakkosääntö on syntynyt kompromissina kahden keskenään ristiriitaisen tavoitteen välillä. Sen luominen on siten ymmärrettävää, vaikka se voikin aiheuttaa ongelmia. Mielestäni edellä mainitsemani arvonnousuvero olisi kuitenkin toimivampi ratkaisu, sillä se ei ohjaisi asumispäätöksiä epämielekkäällä tavalla missään tilanteissa.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>lauantai 21. huhtikuuta 2012

Hitas-arvontojen palautusprosentti

Arvonnoissa palautusprosentilla kuvataan sitä, miten paljon arpalippujen hinnoista jaetaan takaisin arpojen ostajille. Jotta arpajais- tai uhkapelitoiminta kannattaisi sellaisenaan, tämän prosentin täytyy tietysti olla alle 100%. Muun muassa suomalaisten suosimassa lotossa tämä prosentti on lottoajan kannalta suorastaan surkea 39%. Lottoamisesta maksetusta 1 eurosta takaisin saa siis keskimäärin vaivaiset 39 senttiä. Voisiko Hitas-arvonnoillekin laskea palautusprosentin?

Oletusarvoinen voitto?

Hitas-arvontoihin osallistuminen on rahassa mitaten ilmaista, joten arvontojen järjestäjän näkökulmasta ei palautusprosentista voine puhua. Osallistujan näkökulmasta voi kuitenkin laskea arvontaan osallistumisen kustannukseksi siihen nähdyn vaivan. Vaivaksi voi katsoa ainakin sen, että tutkii vaihtoehtoja ja valitsee itselleen sopivimman kokoisen asunnon. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sopivan pohjaratkaisun, mutta myös sopivan asuntokoon, kerroksen, ja asunnon ikkunanäkymän löytämistä. Jos ajatellaan, että tähän menee aikaa kaksi tuntia, keskituloisen ihmisen nettopalkka tuolta ajalta olisi noin 25 euroa. Tämä voidaan laskea arvontaan osallistumisen kustannukseksi.

Paljonko yksi Hitas-arpa sitten keskimäärin tuottaa hankkijalleen? Osa Hitas-yhtiöistä on käytännössä markkinahintaisia, joten vertailussa on syytä keskittyä halutuimpiin kohteisiin. 100 neliön asunnon voi näissä arvioida olevan pyöreästi 100 000 euroa alihintainen. Tällaiseen näyttää tulevan tyypillisesti noin 100 hakijaa, mikä tekee voiton todennäköisyydestä 1%:n. Tämä tarkoittaa hakijalle odotusarvoisesti 1000 euron voittoa. Palautusprosentiksi muodostuu 25 euron panoksella siis 4000%! Pienemmissä asunnoissa voitto on pienempi, mutta toisaalta niin taitaa olla hakijoitakin, jolloin palautusprosentti on samaa luokkaa.

Loton palautusprosentti pyörii 40%:n tuntumassa, kun taas kannattavimpien Hitas-arvontojen 4000%:ssa. Ero on 100-kertainen. Jos lottoat, älä siis unohda osallistua myös Hitas-arvontoihin. Se on huomattavasti kannattavampaa touhua.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

Jos et voi voittaa heitä, liity heihin

Kuten sanonta kuuluu: "Jos et voi voittaa heihin, liity heihin". Sama pätee Hitas-järjestelmään. Niinpä täältäkin lähetettiin arpalippu vetämään Jätkäsaaressa sijaitseviin Helsingin Saukonkanava -nimisen yhtiön Hitas-asuntoihin. Tänään posti toi kotiin myös arvonnan tuloksen.

Vieläkö mahtuu mukaan?
(31.3.2012)

Kuinka arpajaisissa sitten kävi? No, sanottakoon aluksi, että asuntoja haki noin 1900 hakijaa (kts. Lähes kaksituhatta haki 86 uutta asuntoa ). Asuntoja oli kuitenkin tarjolla vain 85, sillä yksi asunnoista on Hitas-käytännön mukaisesti varattu Helsingin kaupungille. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 4,5%:n mahdollisuutta saada haluamansa asunto. Suosituissa asunnoissa todennäköisyys on tätäkin selvästi alhaisempi.

Kuten noista todennäköisyyksistä saattaa arvata, ei osunut arpaonni allekirjoittaneellakaan. Sijanumero ensisijaiseen toiveeseen oli muikea 80. Sijoitus tuskin oli viimeinen, joten hakijoita lienee ollut tähän tähän yhteen yksittäiseen asuntoon 100 kappaleen luokkaa, mikä laskee todennäköisyyden noin 1%:n tasolle. Lotossakin voittaa helpommin. Osallistuja sijanumerolla 1 saa kiittää onnestaan muita veronmaksajia.

Suuri enemmistö ei ilmeisesti edelleenkään tunne järjestelmää sen älyvapaudesta huolimatta, eikä pienen marginaalisen ryhmän järjestelmään kohdistama aktiivinen kritiikki (ks. esim. perustamani hyvin piskuinen Hitasia vastustava Facebook-ryhmä tai Akateemisen talousblogin kirjoitukset aiheesta) ole riittävää saamaan päättäjiä tekemään päätöksiä, jolla irrottauduttaisiin nykytilanteesta ja purettaisiin Hitas-järjestelmä tai vähintäänkin luovuttaisiin uudesta Hitas-tuotannosta. Niin kauan kuin järjestelmää kuitenkin ylläpidetään, aion yksinkertaisesti jatkaa houkutteleviin arvontoihin osallistumista.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>perjantai 13. huhtikuuta 2012

Järjestelmän kierteet 9 - Varainsiirtovero muuton esteenä

STOP! Ethän muuta uuteen asuntoon, toivoo valtio.
Muuttaminen voi tulla hyvin kalliiksi muistakin syistä kuin edellisessä osassa mainitun helsinkiläisen kierteen takia. Osa syistä on hyvin ymmärrettäviä, kuten esimerkiksi muuttopalvelun kustantaminen tai vanhojen, uuteen asuntoon sopimattomien kalusteiden korvaaminen uusilla. Muuttaminen voi olla myös työläs prosessi. Nämä tekijät koskevat niin vuokralla asuvia kuin omistusasujiakin, mutta ovat vielä melko pieniä hidasteita.

Käytännössä omistusasunnosta toiseen muuttavalla tulee useimmilla hyvin suureksi lisäkustannukseksi välittäjän palkkio, joka nielaisee yleensä 2-4% myytävän asunnon hinnasta eli joka tapauksessa tuhansia euroja. Tämän kuluerän voi pyrkiä välttämään myymällä asunnon itse. Monet eivät kuitenkaan ole valmiita ostamaan suoraan edellisiltä omistajilta, mikä tekee ikävä kyllä välittäjästä tarpeellisemman, kuin mitä se muuten olisi. Vallitsevat tottumukset voivat siis tällä tavalla tehdä muuttamisesta kalliimpaa kuin olisi periaatteessa tarpeen.

Kaikista muuton esteistä pirullisin on kuitenkin puhtaasti lainsäädännöllinen. Vaikka myisi itse asuntonsa, varainsiirtoverolta ei voi välttyä kuin ensiasunnon ostaja. Tällä hetkellä 250 000 euron kerrostaloasunnon ostamisesta joutuu pulittamaan veroa 4000 euroa, mutta ensi vuonna jo 5000 euroa. 250 000 euron omakotitalosta ostamisesta taas lähtee suoraan 10 000 euron verot. Vaikka omistusasuntojen välinen muuttaminen on kallista jo lainsäädännöstä riippumattomista syistä, valtiovalta haluaa siis tehdä siitä kalliimpaa verottamalla suoraan muuttamista.

Kierteen kuvausPainostetaan ihmisiä välttämään muuttamista verottamalla uuden asunnon ostamista rankalla kädellä. Tällä voi olla kahdenlaisia seurauksia:
- Jätetään muuttamatta, vaikka esim. uusi työpaikka siihen houkuttelisi.
- Hankitaan suoraan isompi ja kalliimpi asunto, kuin mitä sillä hetkellä tarvitsisi, jottei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa moneen kertaan.
AukkoisuusEi ole. Veroa ei juuri voi kiertää muuten kuin välttämällä muuttamista. Ainoa aukonkaltainen tekijä on ollut jättää taloyhtiön velka maksamatta, jotta seuraava ostaja saisi asunnon pienemmällä varainsiirtoverolla, sillä varainsiirtoveroa on tähän asti maksettu vain kauppahinnasta. Tähän on kuitenkin tulossa ensi vuodesta lähtien muutos, kun veroa aletaan maksaa velattomasta hinnasta.
MutkaisuusMelko suuri. Painostus muuton välttelemiseen on suuri. Asunto sijainteineen taas määrittää kaiken arkisen elämän, työmatkan tai jopa työpaikan.
Merkitys yksilölleMelko suuri. Tuhansiin euroihin ja varsinkin omakotitalojen kohdalla helposti 10 000 euroonkin nouseva rangaistus muuttamisesta tuntuu kovasti lähes kenen tahansa kukkarossa.
Merkitys yhteiskunnalleKohtalainen. Jos ihmiset asuvat verotuksen takia ahtaammin tai tilavammin kuin olisi muuten sopivaa, asuintila ei tule tehokkaasti käytetyksi. Jos joku vaihtoehtoja punnitessaan jättää tarttumatta uuteen työtilaisuuteen verotuksen takia, työtehokkuus voi kärsiä.
KorjattavuusHelppo. Ei tarvitse kuin poistaa koko varainsiirtovero. Fiskaalisen merkityksen voi korvata esim. laskemalla nyt suunniteltua enemmän nykyistä oman asunnon velan korkojen verovähennystä (vaikka nollaan asti) tai verottamalla maltillisesti asunnon arvonnousua (esim. muutaman viikon takaisessa jutussa ehdottamallani tavalla), jolloin vero kohdistuisi edelleen asuntoihin, mutta muuttamisen sijasta asumiseen. Kolmantena vaihtoehtona on
KokonaisälyttömyysSuuri On järjetöntä kannustaa ihmisiä jämähtämään paikoilleen samaan asuntoon, kun esimerkiksi työn perässä muuttaminen houkuttaisi. Järjettömyyttä korostaa se, ettei veron purkamisessa tai varsinkaan asteittaisessa lieventämisessä olisi mitään ongelmia.


Varainsiirtoverosta tulisi luopua mielellään kokonaan, tai vähintäänkin sitä tulisi keventää. Nyt hallitus on kuitenkin päättänyt toimia päinvastoin korottaessaan asunto-osakkeiden varainsiirtoveroa 1,6%:sta 2%:iin, sekä kiristämällä sen ehtoja siten, että vero maksetaan myyntihinnan sijasta velattomasta hinnasta (kts. Asuntokaupan verotusta kiristetään kahdella tapaa). Muutoksen jälkeen veroa maksetaan siis myös taloyhtiön velasta, minkä merkitys on varsinkin uutta asuntoa ostaessa todella suuri. Jos asunnon myyntihinta on 100 000 euroa ja velaton hinta 240 000 euroa, maksettavan veron määrä nousee veromuutoksen myötä tällaisessa tapauksessa tasan 200%!

Muuttaminen ei ole muutenkaan ilmaista, joten onko siitä mitään järkeä rangaista vielä verotuksessa monen kuukauden palkkaa vastaavalla summalla?


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Järjestelmän kierteet 8 - Yhden asunnon loukku

Pöllöt, Palma de Mallorca, 4.7.2011
Kannattaako täältä lähteä?
(4.7.2011)
Mitä tekisit, jos asuntosi hinta vapailla markkinoilla olisi 500 000 euroa, mutta Hitas-järjestelmän määrittämä enimmäismyyntihinta vain 350 000? Haluaisit muuttaa, mutta menettäisit asuntoa myydessäsi käytännössä 150 000 euroa. Ei kuulosta kovin kannattavalta.

Hitas-järjestelmä kannustaa markkinahinnoista jääneissä asunnoissa asuvia siihen, ettei asunnosta luovu missään olosuhteissa. Vaihtoehdoiksi jää asuntoon jämähtäminen tai asunnon vuokraaminen eteenpäin. Kumpikin näistä voi tuntua asunnon omistajasta vastenmieliseltä ratkaisulta. Ongelmaa voi pyrkiä kiertämään ja lievittämään hämärillä kalustekytkykaupoilla, jossa esim. sohvaryhmästä pyydetään 10 000 euron lisähintaa. Tällaiset menettelyt ovat kuitenkin järjestelmän sääntöjä vastaan, ja toimivat muutenkin vain rajallisesti.

Kierteen kuvausUuteen asuntoon kaipaava jättää asuntonsa myymättä, koska asunnosta saatava Hitas-järjestelmän määrittämä enimmäishinta on selvästi alle markkinahintojen. Lopputuloksena jäädään joko vastentahtoisesti nykyiseen asuntoon tai jätetään se vuokralle.
AukkoisuusKohtalainen. Järjestelmän sääntöjä voi yrittää kiertää esim. liittämällä kauppaan ylihintaisen sääntelemättömänhintaisen autotallin tai kalliin kalusteryhmän.
MutkaisuusSuuri. Painostus asunnon myymättä jättämiseen voi olla pahimmillaan todella vahva.
Merkitys yksilölleSuuri. Sillä on hyvin suuri merkitys, jos ihminen joutuu järjestelmän sääntöjen sanelemana jumiutumaan yhteen ja samaan asuntoon. Asuntosijoittamiseen kaikki eivät halua ryhtyä, ja yli 100 000 euron menetys olisi yksinkertaisesti aivan liikaa.
Merkitys yhteiskunnalleKohtalainen. Suuri osa Hitas-asunnoista ei ehkä ole jäänyt kovin merkittävästi markkinahintojen alapuolelle, mutta kalleimmilla alueilla asunnot eivät yksinkertaisesti vaihda omistajaa. Kukaan ei pääse muuttamaan näihin asuntoihin sisään, eikä niistä pois - ellei asuntoja sitten vuokrata.
KorjattavuusPuolihankala. Toisin kuin edellisen Hitas-järjestelmää koskevan kierteen kohdalla (kts. Asunto sieltä, missä arpaonni), tämän kierteen korjaamiseen ei riitä pelkkä uuden Hitas-tuotannon lakkauttaminen. Tarvitaan myös oikeudenmukainen tapa luopua hintasääntelystä jo olemassa olevissa Hitas-yhtiöissä. Käytännössä tämän täytyisi tarkoittaa kalleimmilla alueilla sääntelystä luopumisen yhteydessä tehtäviä hyvin mittavia tonttivuokran korotuksia, mitä kyseisten yhtiöiden osakkaat tietysti vastustavat.
KokonaisälyttömyysSuuri On järjetöntä estää kysyntää ja tarjontaa kohtaamasta tällä tavoin. Joku voi olla valmis maksamaan asunnosta 500 000 ja toinen voisi olla valmis myymään 450 000 €, mutta kauppaa ei synny, jos maksimihinta on 400 000 €. Ihmiset pakotetaan jämähtämään paikalleen, jolloin lopputuloksena on ei kahden, vaan yhden asunnon loukku. Se ei ole kenenkään etu!

Jaoin tässä ja tämän juttusarjan edellisessä osassa moneen otteeseen kritisoimani Hitas-järjestelmän kierteenomaiset ongelmat kahteen osaan: siihen, kun tullaan järjestelmään sisään ja siihen kun halutaan järjestelmästä ulos. Järjestelmään sisään tultaessa voidaan päätyä omiin mieltymyksiin heikosti osuvalle alueelle, ja toisaalta järjestelmä on tehnyt siitä ulospääsemisestä joidenkin kohdalla ylitsepääsemättömän kallista. Molemmat ovat ongelmina merkittäviä, mutta näistä jälkimmäisen ratkaisu on hankalampaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö siihen tulisi pyrkiä. Koko Hitas-järjestelmästä tulisi ajan mittaan luopua.Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>lauantai 24. maaliskuuta 2012

Arvonnousuverosta korvaaja varainsiirtoverolle

Hallitus on päättänyt nostaa asunnoista maksettavaa varainsiirtoveroa 1,6%:sta 2%:iin. Mielestäni varainsiirtoverosta pitäisi päinvastoin luopua - ja samaa mieltä ollaan myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Se on valtion kokonaisbudjettia ajatellen melko pieni osuus, joka olisi hyvin korvattavissa.

Mietitäänpä henkilöä, joka muuttaa elämäntilanteiden muuttuessa moneen otteeseen 10 vuoden aikana. Hän haluaa kuitenkin asua itse omistetussa asunnossa, joten hän on joka muuton yhteydessä maksanut kiinteistövälittäjän kalliit palkkiot. Onko hän muuttamisellaan aiheuttanut ympäristölleen sellaista haittaa, että häntä pitää lisäksi rangaista toistuvilla varainsiirtoveroilla? Onko hän saanut muuttamisestaan sellaista tuottoa, johon verottajan olisi oikeudenmukaista puuttua? Ei mielestäni.

Samaan aikaan joku toinen 10 vuotta samassa asunnossa asunut on voinut nauttia todella merkittävästä asunnon arvonnoususta. Puuttuuko verottaja tähän? Ei puutu. Muuttamisesta siis rangaistaan verolla, mutta oma asunto on sijoituskohteena poikkeuksellisesti sellainen, ettei sen arvonnousua veroteta missään vaiheessa, kunhan asunnossa on asunut yli kaksi vuotta.

Toisin kuin asunnon arvonnousun verottamiselle, varainsiirtoverolle on vaikea nähdä mitään perusteluja sen fiskaalista merkitystä lukuunottamatta. Oman asunnon myyntivoiton verottamisessa on tietysti se ongelma, että pitkän ajan jälkeen myynnistä voisi tulla niin suuret veroseuraamukset, että siitä tulisi paljon varainsiirtoveroakin suurempi muuton este. Mielestäni on silti löydettävissä malli, joka tekee verotuksesta nykyistä oikeudenmukaisempaa ilman, että synnytetään kenellekään järjettömän suurta kynnystä vaihtaa asuntoa.

Arvonnousuveron periaate

Ehdotan harkittavaksi seuraavankaltaista mallia:
 • Poistetaan varainsiirtovero.
 • Asetetaan oman asunnon arvonnousu 50-prosenttisesti veronalaiseksi. Tämä vero peritään seuraavasti:
  • Asunnon arvonnousua seurataan alueellisesti ja asuntokoon mukaan jaotellun tilaston perusteella vuosittain verrattuna vuosineljännekseen, jona asunto oli hankittu. Asunnolle lasketaan tämän tilastollisen arvonnousun pohjalta uusi hinta, josta vähennetään 15%.
  • Mikäli tämä 15%:lla vähennetty tilastollinen hinta on enemmän kuin asunnon hankintahinta, arvonnousu katsotaan veronalaiseksi. Arvonnoususta puolet on verovapaata, mutta lopusta suoritetaan pääomaveron suuruinen arvonnousuvero.
  • Perittävästä verosta vähennetään aiempina vuosina samasta asunnosta peritty arvonnousuvero. Mikäli tilastohinnat kyseisellä alueella laskevat, suoritetaan aiempina vuosina peritystä arvonnousuverosta veronpalautus.
  • Asuntoa myytäessä lasketaan lopullinen myyntivoitto, joka suoritetaan pääomaveron suuruisena, mutta 50-prosenttisesti verovapaana siten, että myyntivoitosta vähennetään samasta asunnosta aiemmin peritty arvonnousuvero.

Otetaan vielä selvyyden vuoksi todellisiin tilastoihin pohjautuva esimerkki. Matti Meikäläinen osti vuoden 2006 1. neljänneksellä pääkaupunkiseudulta yksiön, josta hän maksoi 100 000 euroa. Alla on taulukkoon laskettuna seuraavien vuosien viimeisten vuosineljänneksien tilastollinen asunnon hinta, arvonnousuveroa varten laskettu verotuksellinen hinta, sekä kyseisenä vuonna maksettava vero (käyttäen nykyistä 30 prosentin suuruista pääomaveroa).

VerovuosiTilastollinen hintaVerotuksellinen hintaMaksettava vero
2006106040 €90130 €0 €
2007113760 €96690 €0 €
2008111520€94790 €0€
2009129650€110200€1530€
2010136050€115640€816€
2011142510€ 121140 €825€


YHTEENSÄ:3171€

Tilastokeskuksen tietojen perusteella vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä asunnon hinta olisi noin 111500 euroa. Kun tästä vähennetään 15%, saadaan 94800 euroa, joten ei synny vielä verotettavaksi katsottavaa arvonnousua. Vuoden 2009 verotuksessa syntyy kuitenkin jo 10200 euroa verotettavaa arvonnousua, josta maksetaan mallin mukaan 1530 euroa veroa. Yhteensä yksiölle näiden vajaan 6 vuoden aikana tulleesta tilastollisesta 42 500 euron arvonnoususta tulisi 3171 euroa maksettavaa veroa.

Oletetaan, että kyseinen Matti Meikäläinen olisi käyttänyt remonttikuluihin 3000 € ja päättäisi myydä asuntonsa vuonna 2012. Välittäjä vie kauppahinnasta 4000 €. Katsotaan kaksi vaihtoehtoista skenaariota:
 • Mikäli hän saisikin asunnosta tilastollisista odotuksista poiketen vain 120 000 €,tulisi lopulliseksi myyntivoitoksi remonttikulujen ja välityspalkkion jälkeen vain 13 000 €. Häneltä olisi tällöin peritty liikaa arvonnousuveroa, jolloin hän saisi asunnon myynnin yhteydessä 1220 € veronpalautuksia.
 • Mikäli hän saisi asunnosta tilastollisten odotusten mukaisesti esimerkiksi 143 000 €, jäisi lopulliseksi myyntivoitoksi kulujen jälkeen 36 000 €. Kun huomioidaan aiemmin maksetut arvonnousuverot, jäisi myyntivoitosta maksettavaksi vielä 2230 € veroa.

Mallissa on useita etuja. Se on oikeudenmukainen, koska se asettaa asuntojen arvonnousun tuottaman tulon muiden tulonlähteiden tapaan veronalaiseksi. Toisekseen tällöin ei synny painetta pyrkiä maksimoimaan ensiasunnon varainsiirtovapauden luomaa erityisasemaa. Lisäksi se laskee useimmissa tapauksissa kynnystä muuttamiseen. Tilastoihin nähden heikosti pärjänneestä asunnosta ei välttämättä tulisi lainkaan lisäveroja maksettavaksi. Yllä olevan esimerkin selvästi voitollisestakin myynnistä realisoituva 2230 euron vero on piirun verran alempi kuin kyseisestä 143000 euron kauppasummasta nykyisellä varainsiirtoverolla maksettavaksi tuleva 2290 euroa. Kahden prosentin suuruisella varainsiirtoverolla summa olisi jo 2860 euroa, mikä tekee erosta suuremman. Yleensä on myös tapana ostaa isompi ja samalla kalliimpi asunto, joten realistisempi summa tuota 2230 euroa vastaavalle samassa yhteydessä maksettavalle varainsiirtoverolle olisi oikeastaan pikemminkin 4000 euroa, mikä lankeaisi maksettavaksi 200 000 euron asunnon ostamisesta. Muutaman vuoden tähtäimellä muuttamisen rangaistavuus laskisi nykyisestä vielä tätäkin selvemmin, sillä muuton jälkeen välttyisi arvonnousuveron maksulta luultavasti ainakin muutaman vuoden ajan.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>Aiheeseen liittyviä tekstejä...