keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Enemmistön tyranniasta vähemmistön tyranniaan

Täällä määrää kansa.
(Espanja 3.7.2011)
Kirjassaan Markkinat ja demokratia Björn "Nalle" Wahlroos kritisoi vahvasti demokratiaa leimaamalla sen enemmistön tyranniaksi. Näkemyksen voi halutessaan nähdä vain valituksena siitä, kuinka tavikset haluavat verottaa hänenkaltaistensa rikkaiden rahat yhteiseen kassaan, mutta taustalla on kuitenkin ihan valideja pointteja demokratian ongelmista. Wahlroos tietää takuulla paljon enemmän niin markkinoiden ja yhteiskuntien toiminnasta ja lainalaisuuksista kuin allekirjoittanut, mutta jotkin hänen perusteluistaan tuntuvat silti ontuvilta. Lisäksi tuntuu, että kutsuessaan valtioiden, yhtiöiden ja yksilöiden välistä kilpailua muun muassa "vapauden ja edistyksen ylivertaiseksi takaajaksi kaikkialla" kirjalla on ylioptimistisen varaukseton näkemys kaikenlaisen kilpailun auvoisuudesta.

Yksi demokratian oikeista ongelmista on se, että tämä kansanvalta ei välttämättä pyri noudattamaan kansalaisten yhteistä kokonaistahtoa vaan kansalaisten enemmistön tahtoa. Poliitikko saa valtaa miellyttämällä enemmistöä, vaikka enemmistö voi haluta sitä, mikä on heille hyvä, mutta vähemmistölle huono. Ongelmallista ja yhteisen kokonaistahdon vastaista tämä on viimeistään siinä vaiheessa, kun vähemmistölle koituva haitta on kokonaisuudessaan suurempi kuin enemmistölle koituva hyöty. Täten vähemmistö joutuu lähtökohtaisesti sopeutumaan enemmistön tahtoon, mitä voi kutsua käytäntönä enemmistön tyranniaksi.

Wahlroos käsittelee kolmen hallintomuodon eli demokratian, hierarkian ja markkinoiden tasapainoa, ja toteaa, että demokratian soveltamista tulee sen ongelmallisuuden ja tehottomuuden vuoksi hillitä. Demokratian ongelmat ovat toki todellisia ja varsinkin EU:n vallankäytössä on mm. sen sekavuuden ja tehottomuuden suhteen varmasti todella paljon kehittämisen varaa. Erikoista on kuitenkin se, miten kritiikittömästi Wahlroos ihailee Kiinan kaltaisia idän hierarkioita melkeinpä ainoana perustelunaan niiden valtaisa talouskasvu lännen kangistellessa. Kyseiset maat ovat edelleen paljon köyhempiä kuin varakkaat länsimaat, joten onko todella ihme, että jos heidän yhteiskuntajärjestelmänsä on suhteellisen hyvin järjestäytynyt, myös talouskasvu on reipasta, kun kiinniotettavaa on edelleen paljon? Ei nopea kasvu kuitenkaan tarkoita sitä, että tällaisen hierarkisen järjestelmän talous ajaisi missään vaiheessa läntisen demokratian ohi - olkoonkin, että Kiinasta tullee hyvinkin pian valtavan väkilukunsa ansiosta absoluuttisessa tarkastelussa maailman suurin talous.

Pohjimmiltaan vastassa on joka tapauksessa se, mitä Winston Churchillkin on aikoinaan persoonallisella tavallaan todennut: demokratia on huonoin mahdollinen hallintojärjestelmä, jos ei lasketa kaikkia muita joskus kokeiltuja järjestelmiä. Ei Wahlrooskaan hae demokratiasta luopumista, mutta toteaa kuinka hallintojärjestelmät demokratiaa myöten on itsessään altistettava kilpailulle ja kuinka kansallisvaltioiden rajojen murtuessa näin on väistämättä jo tapahtumassakin.

Kuinka hyvä asia sitten on, että kansallisvaltioiden hallintomallit altistuvat kilpailulle? Kirjassaan Wahlroos lähtee liikkeelle kaukaa historiasta, ja erilaisten hallintomallien historiallisen katsauksen yksi tarkoitus lieneekin osoittaa, kuinka hallintomallit ovat ajan mittaan kehittyneet paremmiksi - ja nimenomaan kilpailun kautta. Kilpailua voidaan nähdä jo siinä, jos yhden valtion sisällä opitaan toisenlaisen mallin toimivan paremmin kuin aiemmin käytetyn. Tällaiseen itsenäisemmän kehityksen varaan on vaikea kuitenkaan laskea mitään, sillä valtion sisällä voi olla ristiriitaisia intressejä, jos esim. pieni etuoikeutettu ryhmä nauttii paremmasta elintasosta koko kansakuntaa ajatellen heikommassa järjestelmässä. Kansainvälisessä katsannossa suorempaan ja tehokkaampaan kilpailuun päästään, kun väestö pääsee tarvittaessa äänestämään ns. jaloillaan eli siirtymällä ulkomaille. Mitä vähemmän valtioiden välistä ihmisten, resurssien ja työvoiman liikkuvuutta rajoitetaan, sekä mitä halvemmaksi liikkuminen muodostuu teknisen kehityksen sekä kulttuurillisten eroavaisuuksien suhteen, sitä alhaisemmaksi muuton transaktiokustannukset muodostuvat, ja sitä tehokkaammin tällainen kilpailu jyllää.

Wahlroos vaikuttaa näkevän tällaisen jaloillaan äänestämisen ja muun valtioiden välisen kilpailun vain ja ainoastaan hyvänä. Paljon hyvää siinä onkin. Pienen piirin etuihin keskittyvä hallintomalli saa paineita muutokseen, kun väestö pakenee naapurimaihin. Kun yksi valtio taas löytää toimivan rakenteen jonkin asian hoitamiseen, tästä kannattaa ottaa mallia, sekä tarvittaessa pyrkiä parantamaan sitä edelleen. Pikkuhiljaa valtiot pyrkivät kehittymään kohti parempaa, aivan kuten yritykset kilpailevat keskenään pyrkimällä tekemään houkuttelevampia tuotteita, kuin mitä toisilla yrityksillä on tarjota.

Valtioidenvälisessä ja yritystenvälisessä kilpailussa on paljon samaa. Molemmista voidaan erottaa kolme kilpailun tasoa:
  1. Kilpailu paremmuudesta
  2. Kilpailu inhimillisistä resursseista
  3. Kilpailu muista resursseista
Siinä missä yritykset pyrkivät luomaan parhaita mahdollisia tuotteita, valtiot pyrkivät rakentamaan parhaan mahdollisen hallintomallin, mikä luo positiivista kehitystä. Valtiot ja yritykset voivat myös kilpailla parhaista työvoimaresursseista. Yritykset voivat markkinoida hyviä työolosuhteitaan ja valtiot voivat markkinoida omaa elinympäristöään ja yhteiskuntansa toimivuutta, mikä omalta osaltaan tukee positiivisen kehityksen tavoitetta.

Kolmannella eli muihin resursseihin pohjautuvan kilpailun tasolla Wahlroosin julistama kilpailun auvoisuus ei enää nähdäkseni toteudu. Esimerkiksi luonnonvaroista kilpailu voi johtaa moneen haitalliseen lopputulokseen. Joko niitä hyödynnetään tehottomalla tavalla tai sitten ne kulutetaan omaa etua ajaessa loppuun ellei sitten ajauduta jopa sotaan. Päästökaupankaltaisilla markkinamekanismeilla voidaan puolustautua tällaisilta ongelmilta, mutta ne ovat silti vain epätäydellisiä suojia ongelmaa vastaan. Yritystenvälisen kilpailun kannalta on sinänsä hyvä asia, että suuri osa yrityksistä ei tällaisista resursseista joudu kilpailemaan.

Valtioiden kohdalla näiksi kolmannen tason kilpailun kohteiksi voidaan lukea luonnonvarojen lisäksi pääoma eli käytännössä verotulot. Kuten sanotaan, pääomalla ei ole isänmaata. Sitä ei liioin juuri kiinnosta, miten hyvin yhteiskunta toimisi isossa mittakaavassa. Tärkeintä on, että pääoma on turvassa, mikä sisältää myös sen, ettei verottaja rankaise sitä kovin ankarasti.

Kilpailu pääomista kannustaa siten paljon muuhunkin kuin sisäisesti toimivan yhteiskunnan rakentamiseen. Mikäli saa houkuteltua Googlen tai Applen kaltaisia maailman menestyneimpiä yritysjättejä rajojensa sisäpuolelle, yrityksen valtavista voitoista saa merkittävät verotulot hyvinkin alhaisella veroprosentilla. Jos valtio on vielä hyvin pienikokoinen, kyse voi olla todellisesta lottovoitosta, jolla pyörittää jo merkittävää osaa yhteiskunnasta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yhteiskunnan rakenne olisi jotenkin itsessään loistelias ja menestyisi ilman ulkomaailmasta tulevia varakkaita kyläilijöitä.

Lopputulosta voidaan kutsua vähemmistön tyranniaksi. Tällaisia tyranneja löytyy niin yritysten ja valtioiden, kuin yksittäisten ihmistenkin joukosta. Riittävän pienet ja/tai muuten oikeanlaisen statuksen aiemmin saavuttaneille maille riittää suhteellinen vähä, kun se tulee absoluuttisesti isosta, jolloin tämä pieni vähemmistö sanelee, mihin muiden maiden tulisi sopeutua.

Suuryritykset taas voivat sanella enemmän tai vähemmän suorasti, mitä heidän läsnäolonsa vaatii. Suomesta tästä toimii tuoreena esimerkkinä käytännössä Googleen ja Microsoftiin kohdistuva konesalien veroale, josta pienemmät toimijat eivät pääse hyötymään (kts. Datakeskusten veroale). Pieni, vaikutusvaltainen ja rahakas vähemmistö siis jälleen sanelee, ja suuri, pienistä toimijoista koostuva vähemmistö vikisee. Vaikka alen toteaisi periaatteessa järjettömäksi, periaatteesta saattoi hyvinkin kannattaa työpaikkojen ja verotulojen toivossa luopua.

Yksittäisten ihmisten kohdalla tyrannia ilmenee samankaltaisesti. Varakkaat yksityishenkilöt (esim. Paulig ja Ehrnrooth) vievät varojaan "turvaan" ulkomaille, minkä takia voi syntyä paineita alentaa pääomaveroa. Toisaalta lainsäädännöstä löytyy myös erillisiä varakkaiden tai hyvätuloisten suosimispykäliä, kuten ulkomaisille avainhenkilöille asetettava kiinteä matalahko veroprosentti (kts. Verottajan kuvaus ulkomaisista avainhenkilöistä).

Ei tarvitse kauan miettiä, olisiko olemassa erillistä avainhenkilöverotusta tai suurten datakeskusten veroalea, jos maailmassa olisi vain yksi valtio. Ei liioin ole syytä ajatella, että jättiyritys maksaisi tällöin valtavista voitoistaan suhteessa huomattavasti pienemmän siivun kuin pieni yritys. Siten ei liene myöskään syytä olettaa, että kilpailu pääomista johtaisi itsessään mihinkään hyvään. Ainoa ikään kuin positiivinen lopputulos voi olla se, että päädytään luomaan yhteisiä kansainvälisiä sopimuksia tällaisen epärakentavan kilpailun torjumiseksi. Täytyy vain toivoa, että paremman vaihtoehdon puuttuessa se Wahlroosin enemmistön tyranniaksi moittima demokratia löytäisi keinon tämän vähemmistön tyrannian torjumiseksi. Tehtävä ei vaikuta helpolta.


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>lauantai 2. marraskuuta 2013

Kaupunki haluaa lisää ongelmallisimpia hitaksia?

Ismo-paahdin ei oikein ymmärrä hitas-järjestelmän tarkoitusta, 
mutta häntä ei olekaan piirretty  hitas-talon kylkeen. 

Sama tuntuu toisinaan koskevan meitä ihmisiä. Hitas-osakkaalla
voi olla ymmärrystä halvalle ostohinnalle, mutta myyntihinnan sääntely 
kiusaa. Järjestelmän ulkopuolisia taas ei tyypillisesti kiinnosta 
riittävästi, jotta he välittäisivät järjestelmän ongelmista.
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä haluaisi Helsingin Sanomien (1.11.) mukaan jatkossa hitas-asuntojen tuotantoa enemmän kalliille alueille, kun taas siellä, "missä hintaero verrattuna säätelemättömiin asuntoihin on pieni, kannattaisi luovuttaa tontteja vapaarahoitteisille asuntoyhtiöille". Mikähän lie tarkalleen ottaen järkeily tämän ajatuksen taustalla?

Onhan tietysti niin, että varsinkin mikäli säännelty hinta jää markkinahinnan yläpuolelle (minkä se monin paikoin tekeekin), sääntely menettää merkityksensä. Varsinkin mikäli säännelty hinta jää pysyvästi tavoittamattomiin, hitaksesta muodostuu tällaisilla alueilla harmiton, vain pientä lisäbyrokratiaa aiheuttava kuriositeetti, jolla saattaa olla hieman edullisempi tontinvuokra, mutta ei välttämättä sitäkään. Eli jos hitas-järjestelmässä muuten näkee jotain kannatettavaa, tällaisille alueille niitä ei kannattaisi rakentaa.

Mutta tarkoittaako halvimpien alueiden hitas-tuotannon vähentäminen sitä, että niitä pitäisi rakentaa enemmän nimenomaan kalliille alueille? Jutussa on mainittu vapaarahoitteisten keskimääräiseksi hinnaksi 6700 euroa neliöltä (millä kaiketi tarkoitettiin näitä kalliimpia alueita), kun taas hitas-asunnon hinnaksi 4231 euroa neliöltä. Luvut ovat käytännössä vain suuntaa-antavia, mutta kuitenkin oikeata kokoluokkaa: ero on valtava. Onko Penttilällä jonkinlainen kuvitelma, että muiden asuntojen hinnat useampien säänneltyjen asuntojen myötä jotenkin maagisesti laskisivat, ikään kuin tarve asua jotenkin vähenisi, kun vieressä on halpoja asuntoja? Ei, kyllä seuraus olisi tarjolla olevien asuntojen määrän vähentyessä pikemminkin päinvastainen.

HS uutisoi 23.10., että vain harva hitas-osakas rikastuu sääntelyn päättyessä. Näin toki on toistaiseksi, mutta absurdimpien hintapoikkeamien harvinaisuus ei tee järjestelmästä yhtään sen järkevämpää: joillakin alueilla järjestelmällä ei ole käytännössä vaikutusta, kun taas toisessa ääripäässä jotkut ovat ensin asuntoloukussa, kunnes koittaa realisoitavassa omaisuudessa mitattu äkkirikastuminen (kts. asukkaalle voittoa 2913€ / neliö).

Haluaako apulaiskaupunginjohtaja Penttilä, että yhä useammalle voisi tulla mahdollisuus tällaiseen rikastumisloukkoon? Kyllä, sitoisihan se joitakin ihmisiä Helsinkiin, mikä lienee Penttilän tavoite. Mutta vaikka ajateltaisiin vain Helsingin etua naapurikuntien kustannuksella, ovatko nämä ihmiset niitä kaupungin janoamia hyviä veronmaksajia? Tai vaikka he olisivatkin tällaisia veronmaksajia asuntoa ostettaessa, ovatko he sitä vielä siinä vaiheessa, kun he haluaisivat muuttaa pois, mutta eivät käytännössä voi sääntelyn takia? Onko sekin kaupungin etu, että toiset, ehkä maksukykyisemmätkin veronmaksajat jäävät tulematta kaupunkiin, koska heille ei osunut arpa kohdalle eivätkä he pysty ostamaan asuntoa vanhalta ehkä eläkkeellekin jääneeltä hitas-osakkaalta, joka ei halua myydä asuntoaan alihintaan? Ja voiko sitä pitää kenenkään etuna, että ihmiset eivät pääse muuttamaan kaupungin sisällä elämäntilanteen tai työpaikan vaihtuessa asunnosta toiseen, koska asunnosta ei saa myytäessä järkevää hintaa, eikä joihinkin asuntoihin sen vuoksi pääse kiinni edes rahalla?

Monille ihmisille on selvää, että hitas tuottaa lähinnä vain ongelmia. Jos hitas-asuntoja on kuitenkin niin pakko rakentaa, eikö voisi edes pyrkiä siihen, että niiden vaikutus olisi maltillinen, ja niiden hinnat osuisivat lähitulevaisuuttakin arvioitaessa edes jokseenkin lähelle markkinahintoja? Nyt tuntuu, että Penttilä pyrkii päinvastaiseen eli luomaan nimenomaan enemmän sellaisia hitas-yhtiöitä, joissa järjestelmän ongelmat ovat kaikista suurimmat.

Tästä tulee ihan mieleen Akateemisen talousblogin parin vuodentakainen kirjoitus, joka käsitteli Penttilän HS:lle antamaa haastattelua, jossa hän totesi hitas-järjestelmän olevan hyvä sillä perusteella, että hitas-järjestelmän asunnoille on niin kova kysyntä. Ajatuksenjuoksu tuntuu olevan linjassa nyt esitetyn kanssa. Luomalla suosituille alueille entistä enemmän entistä alihintaisempia asuntoja, saadaan järjestelmästä entistä suositumpi, ja siten siis entistä parempi! Miksei siis rakennettaisi ydinkeskustaan oma Cirrus-kokoluokan tornitalo, ja myytäisi siitä asuntoja 100 euron neliöhintaan? Asuntoarpajaisiin tursuavat sadattuhannet hakemukset ja asuntoihin tämän jälkeen hintaloukkuun kymmeniksi vuosiksi jäävät onnekkaat olisivat täydellinen osoitus järjestelmän entistä suuremmasta erinomaisuudesta!


Klikkaa tästä lukeaksesi koko jutun >>